Reklamere på boligkjøp

Reklamer i tide!

Hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt bør du si fra til selger eller selger eierskifteforsikringsselskap så børt som mulig. Hvis du venter for lenge, kan det hende at du mister dine krav fordi du har reklamert for sent.

Avhendingslova § 4-19 opererer med to reklamasjonsfrister. Selv om du har en abolutt reklamasjonsfrist på fem år etter at du kjøpte boligen din, betyr ikke dette at du kan sitte på gjerdet å vente på reklamere på feil og mangler som du har oppdaget frem til dette tidspunktet.

Lovens hovedfrist er nemlig at kjøperen taper retten til å gjøre feil eller mangler ved boligen gjeldende hvis kan ikke reklamerer innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette vil si at når du oppdager en feil eller mangel på boligen du har kjøpt, så må du melde fra til selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap ganske raskt.

Les også: Slik fungerer selgers eierskifteforsikring

Hva som ligger i «rimelig tid» sier ikke avhendingsloven noe om, men domstolene har i noen tilfeller nektet en reklamasjon fremmet som ble fremsatt tre måneder etter at kjøperen oppdaget feil og mangler ved boligen. Jo tidligere du er ute med å melde fra om manglene, jo tryggere er du.

I tillegg til reklamsjonsfristene i avhendingslova, løper det også samtidig foreldelsesfrister i foreldelsesloven. Den alminnelige foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 2 er tre år fra den dag fordringshaveren tidligst hadde rett til å kreve oppfyllelse av et krav. Kravet ditt oppstår normalt ved overtakelsen, da manglen/feilen allerede foreligger på dette tidspunktet, selv om du ikke har oppdaget den enda. Oppdages feilen eller mangelen etter to år, har du altså bare ett år igjen av foreldelsesfristen. Hvis du oppdager feilen senere enn etter den alminnelige foreldelsesfristens utløp, gir foreldelsesloven deg allikevel en tilleggsfrist på ett år til å avbryte foreldelsesfristen.

Foreldelsesfristen avbrytes kun ved søksmål eller at selgeren erkjenner ditt krav. Selv om du reklamerer til selgeren, kan saken din altså bli foreldet dersom selgeren ikke aksepterer ditt krav, og du ikke hurtig får saken inn i rettssystemet.

Hvordan reklamerer du?

En reklamsjon bør av bevishensyn sendes skriftlig til selgeren eller selgers eierskifteforsikringsselskap. Selve reklamsjonen bør inneholde en beskrivelse av de feil og mangler som du har funnet i boligen. Du trenger ikke allerede nå å fremstille er krav. Reklamasjonen kan følges opp med en sakkyndig vurdering av feilene og manglene, og du kan på dette tidspunktet stille et krav til selgeren.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *