Tips ved kjøp av tomt

Skal du kjøpe tomt er det mye man må tenke over. Kjøp av tomt skiller seg fra kjøp av bolig, og det er ofte andre faktorer man må tenke på ved tomtekjøp. Under finner du noen nyttige tips til hva det er lurt å tenke over ved kjøp av tomt.

Hva koster tomten egentlig?

Når du skal kjøpe en tomt er det viktig å være klar over at selve tomtepremien kun utgjør en liten del av hva det faktisk koster å gjøre tomten byggeklar. Kommunene krever ofte mange og store avgifter for at grunneier skal få koble seg til kommunal vann- og kloakk og eventuelle strømnett. Det er derfor viktig at du sjekker med kommunen hva disse avgiftene vil beløpe seg til. I tillegg kommen din faktiske kostnad for å få fagfolk til å foreta selve tilknytningen til vann- kloakk- og strømnettet. Denne kostnadene kan varierer mye avhengig av hvor lang avstand det er til tilknytningspunktet.

Les også: Når må du betale dokumentavgift?

Opparbeidelse av tomt for boligbygging koster også penger. Dersom tomten har mye stein eller berg vil du nødvendigvis måtte leie inn fagfolk for å sprenge og fjerne dette. Det må nesten helt sikkert påberegne å måtte leie inn gravemaskin og liknende for å planere tomten, og dersom du ikke selv kan betjene denne må du leie inn fagfolk også på dette området.

Sjekk eventuelle reguleringsplaner

Eventuelle reguleringsplaner i området kan ha stor betydning for dine muligheter til å utnytte deg av tomten. Dersom området er uregulert er det viktig at du undersøker med kommunen om det er planlagt å regulere området på en måte som begrenser din bruk av tomten. Kanskje er det planlagt friarealer som forhindrer utbygging slik du hadde planlagt.

Les også: Slik fungerer eierskifteforsikring

Dersom området er regulert til bolig er det naturligvis greit å bygge drømmeboligen din der, men er området regulering til andre ting enn bolig er det ikke nødvendigvis så enkelt å få bygget noe.

Dersom det går lang tid mellom tidspunktet du kjøper tomten og tidspunktet hvor du bygger, risikerer du at området har blitt regulert til noe annet i mellomtiden. Da sitter du med skjegget i postkassen. Dersom området er regulert til bolig kan det også være greit å sjekke hvilke utbyggingsplaner som foreligger i området. Planlegger kanskje en nabo å bygge boligblokker som skygger for solen? Også her kan kommunen gi god veiledning.

Er det heftelser på tomten?

En tomt kan ha heftelser ved seg. Disse er gjerne tinglyst på eiendommens grunnbok. En nabo kan for eksempel ha en tinglyst veirett over tomten, eller rett til å bruke en del av tomten til andre ting. Det er derfor viktig at du sjekker grunnboken nøye, slik at du slipper overraskelser.

Dersom du har avtalt rettigheter over andre naboeiendommer, er det viktig at du tinglyser disse for å sikre rettsvern. Kanskje har du behov for å kjøre over naboens eiendom for å komme frem til din tomt, eller du kan ha behov for å legge vann- og kloakkledninger over naboens eiendom.

Hva er tomtens utnyttingsgrad?

De fleste kommuner opererer med utnyttelsesgrader på eiendommer. Dette betyr at kommunen har bestemt at tomten ikke skal bebygges på mer enn en andel av tomtearealet. Det er derfor viktig at du undersøker utnyttelsesgraden på tomten du planlegger å kjøpe. Har du planlagt å bygge et slott av en bolig, er det ikke sikkert dette går i forhold til utnyttelsesgraden på tomten.

Hvilke lover gjelder?

Kjøpe av tomt reguleres av avhendingslova, som gir kjøper og selger både rettigheter og plikter. Det er imidlertid alltid viktig å skrive en solid kjøpekontrakt med selger av tomten.

 

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *