Kjøp av leilighet i blokk og bygård

kjope-leilighet-i-blokk-og-bygard

Fremgangsmåten ved undersøkelsene

Hvis du planlegger å kjøpe bolig i blokk eller bygårder er et viktig poeng av disse leilighetene vil være tilknyttet ulike fellesarealer. Det er av betydning for ditt kjøp at alt er i orden med fellesarealer og installasjoner, og du må derfor også undersøke disse. Ellers kan du bli ansvarlig for din andel av f.eks. en utbedringskostnad.

Kjeller/underetasje

Er det kjeller, sykkelrom, garasje eller kjølerom, må du sjekke disse rommene nøye, spesielt om de ligger under bakkenivå. En del kjølerom er ikke ivaretatt etter forskriftene og kan lett bli et tilholdssted for sopp. Vær oppmerksom på at toksinene som soppen produserer, går tvers igjennom mur, plast og annet materiale og vil kunne utgjøre en helserisiko i andre rom. Vær spesielt påpasselig med å undersøke slike rom dersom din leilighet ligger i nærheten.

Tak og loft

Undersøk om det har vært vannlekkasje fra taket. Dersom ikke eier vet noe om dette, kan du ringe forretningsfører, borettslaget, sameiet eller gårdens forsikringsselskap.
Også kondens kan være et problem. Mange tak er ikke skikkelig bygget, og det kan oppstå kondens som kan føre til problemer med fukt.

Les også: Dette må du betale i dokumentavgift

Flate tak er et utpreget risikomoment. Før eller siden oppdages gjerne lekkasjer.
Mange loftsleiligheter har egne loftsterrasser som vil kunne øke risikoen for vann- og fuktinntregning. Sjekk derfor sluk og beslag her ekstra nøye. Dersom vann trenger inn her, vil dette ofte kunne medføre fuktskader i bjelkelaget mellom denne boligen og boligen i etasjen under. Kostnadene med å utbedre denne type skader vil ofte kunne bli meget omfattende, og det kan være spørsmål om hvem som må dekke kostnaden.
Det kan være minst risiko å kjøpe en leilighet som er i en mellometasje, fordi både kjeller og tak/loft kan være risikoområdet for vanninntrengning.

Vann, avløp og varme

Hvor nye er stigeledningene for vann, avøp og eventuell felles varmeinstallasjon. Utskiftninger av stigeledninger i en leiegård kan bli en særdeles kostbar affære.
Vær oppmerksom på at utskiftning av rørledninger vil kunne medføre at alle badene i gården må skiftes.
Er det felles varmeinstallasjon? Hvor gammel er fyren, og er den planlagt skiftet med det første?
Avklar spesielt om det har vært lekkasjer fra røropplegget i din boligen du vil kjøpe eller i etasjen over.

Søppelsjakter

Fungerer søppelsjaktene tilfredsstillende, eller kommer det lukt og andre forurensninger fra sjakten og ut i oppgangen?

Lyder

  • Er det lytt til naboleilighetene?
  • Er det susing fra rørene i gården?
  • Er det bråkete i nabolaget?

Foreligger det planer om rehabilitering/utskiftning av noe slag?

Skal f.eks. rør, elektriske installasjoner, vinduer eller tak skiftes ut? Eller skal fasade eller fellesrom rehabiliteres? Les her nøye igjennom styrets årsberetning eller referat fra siste generalforsamling/sameiemøte. Ofte, men ikke alltid, vil nært forestående rehabiliteringsarbeider være omtalt her. Spør i tillegg om arbeider av denne type har vært nevnt på andre måter. Dette kan ha betydning for husleie og fellesgjeld.

Annet – bla. juridisk rådighet

  • Gjelder det forkjøpsretter e.l. av betydning for ditt kjøp?
  • Har du plikt til å bo i boligen selv, eller kan den fremleies?
  • Er husordensreglene akseptable?
  • Fellesområder: Er vaske- og tørkefasilitetene i et eventuelt fellesvaskeri tilfredsstillende? Hvordan er atkomst og muligheten for bilparkering?

Bygårder bygget før 1930

Veldig mange bygårder har eller har hatt fuktproblemer, og det hevdes at ca 50 % av bygårdene bygget før 1930 har problemer med soppangrep. Dette betyr at det vil være en større risiko forbundet med kjøp av leiligheter i eldre bygårder. Selv om det er tegnet hussoppforsikring for gården, dekker den kun visse typer sopper, og ikke muggsopper som er svært vanlige.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *