Tvisteløsning og klagenemder

  • Forliksrådet – De aller fleste type saker skal starte i forliksrådet. Det er et forliksråd i hver kommune, og forliksrådet har tre medlemmer normalt uten juridisk utdannelse. Det koster ett rettsgebyr å få behandlet en forliksklage.
  • Husleietvistutvalget – I saker om leie av bolig, må saken starte i Husleietvistutvalget dersom det er opprettet Husleietvistutvalg i kommunen. Man kan altså ikke velge å bringe slike saker inn for forliksrådet.
  • Finansklagenemda – Et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.
  • Eiendomsmeglingsnemda – Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven.
  • Forbrukertvistutvalget – Et statlig forvaltningsorgan som har mange likhetstrekk med en domstol. Utvalgets oppgave er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Med forbrukersak menes avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende.
  • Boligtvistnemda – Denne nemnda behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring av ny bolig eller kjøp av ny bolig. Med entreprenør menes også husfirma, byggmester og håndverker.
  • Reklamasjonsnemda for takstmenn – Nemnda behandler klager på en takstmanns arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus.
  • Elklagenemda – Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *