Kategori: Avhending

 • Ting du bør huske på før visningen

  Det er viktig å gjøre et grundig forarbeid når du kjøper bolig, slik at boligkjøpet blir en god investering. Den første delen av forarbeidet før kjøp av bolig er naturligvis å gå igjennom alle boligannonsene og velge ut de kjøpsobjektene som er av interesse. Hus på at du alltid ser på flere alternativer før du…

 • Dine rettigheter ved kjøp og salg av bolig

  Har du planer om å skaffe deg bolig eller fritidsbolig, må du først avgjøre om du ønsker å kjøpe eller leie. Det vil være forskjellige lover og regler som regulerer rettighetene dine, enten du leier eller eier. Kjøp av fast eiendom Ved kjøp av fast eiendom vil lov om avhending av fast eiendom regulere rettighetene…

 • Selge bolig uten megler

  Bruk av megler ved salg av bolig kan bli en kostbar affære. Mange stiller seg derfor spørsmålet om de faktisk trenger megler når de skal selge boligen sin, eller om de kan selge boligen på egenhånd. Fordelen ved bruk av megler når man skal selge bolig er naturligvis at megleren har erfaring med denne typen…

 • Tips ved kjøp av tomt

  Skal du kjøpe tomt er det mye man må tenke over. Kjøp av tomt skiller seg fra kjøp av bolig, og det er ofte andre faktorer man må tenke på ved tomtekjøp. Under finner du noen nyttige tips til hva det er lurt å tenke over ved kjøp av tomt. Hva koster tomten egentlig? Når…

 • Kjøpe bolig: tidspunktet for overtakelsen

  Ovetakelsestidspunktet er som regel bestemt i kjøpekontrakten. Som oftest vil partene få et skjema av megler samt beskjed om at de må fylle ut dette og underskrive når overtakelsen skjer. Hvis megler har glemt å utlevere et slikt skjema eller ikke har gitt partene beskjed om at partene skal foreta overtakelsen sammen, eller megler ikke…

 • Kjøpe bolig: sjekkliste til visningen

  Her finner du en sjekkliste du kan printe ut og ta med på visningen: Bad og andre våtrom Det er i bad og andre våtrom de fleste fuktproblemene forekommer. Badet er det rommet i boligen som utsettes for størst belastning. Ofte er bad også bygget i en tid hvor man dusjet sjeldnere enn i dag.…

 • Kjøpe bolig: hva skal følge med boligen?

  Boligen skal ha det tilbehør som normalt følger med, f.eks.fast utstyr som ovner, antenneanlegg, fast kjøkkeninnredning og faste innredninger for øvrig i andre rom og ellers det som måtte være avtalt. Alle boliger skal også ha nødvendige brannslukningsapparat og røykvarslere, som skal følge med når man kjøper boligen. Les også: Dette må du betale i…

 • Kjøpe bolig: spørsmål du bør stiller selger/megler

  Har det vært vannlekkasje i boligen, eller har det vært problemer med fukt, muggsopp eller råteskader? Spør spesielt etter vannskader i kjeller, loft, våtrom og kjøkken. Det er ikke alltid at de som har bodd i boligen de siste årene vet om at har vært lekkasje før de flyttet inn. Ring derfor til forretningsfører for…

 • Kjøpe bolig: overlevering og befaring

  Det bør settes opp et skriftlig notat/protokoll fra befaringen/overleveringen av boligen. Her bør tid og sted angis, hvem som er til stede, eventuelle mangler og liknende noteres og partene underskrive sammen. Når kjøper overtar, markerer det et viktig juridisk skille. Kjøperen overtar risikoen for boligen, og han må da selv besørge forsikring. Reklamasjonfristen begynner å…

 • Kjøpe bolig: opplysninger gitt av selger eller megler

  Når en planlegger å kjøpe en bolig er det veldig viktig at en spør megleren og selgeren om ulike ting, og noterer ned svarene. Dersom det etter kjøpet viser seg å være feil ved boligen, og selgeren på visningen ga opplysninger som tydet på at det ikke var feil, vil du ha sterke kort på…