Kjøpe bolig: spørsmål du bør stiller selger/megler

kjope-bolig-sporsmal-du-bor-stiller-selgermegler

Har det vært vannlekkasje i boligen, eller har det vært problemer med fukt, muggsopp eller råteskader?

Spør spesielt etter vannskader i kjeller, loft, våtrom og kjøkken. Det er ikke alltid at de som har bodd i boligen de siste årene vet om at har vært lekkasje før de flyttet inn. Ring derfor til forretningsfører for blokken, eventuelt forsikringsselskapet. Også styreleder kan sitte inne med verdifull informasjon, spesielt hvis han eller hun har vært styreleder i mange år. Også naboer som har bodd lenge i området, vet mye. Det kan også være av interesse å snakke med personen som eventuelt bor over boligen du skal kjøpe. Vedkommende kan kanskje fortelle at det har vært lekkasje fra deres bolig og til etasjek under, dvs. til den boligen du har lyst til å kjøpe.

Les også: Slik fungerer eierskifteforsikring

Dersom det har vært vannlekkasje, bør du spørre om hva som er gjort i den forbindelse. Ring til en fagperson og spør om det som ble gjort, er godt nok til at det ikke kan oppstå soppvekst. Ikke stol utelukkende på at forsikringsselskapet og styret vet om at vannlekkasjen ble tatt hånd om på en tilfredsstillende måte.

De har ikke alltid gode nok kunnskaper på området, og forsikringsselskapet vil i en del tilfeller være mest opptatt av å ordne opp på billigst mulig måte.

Vær oppmerksom på at om du stoler på opplysninger du selv innhenter fra styret, forsikringsselskap eller andre utenforstående, uten å ta forbehold ovenfor selger, kan selger ofte ikke gjøres ansvarlig for disse.

Har ufaglærte personer foretatt oppussing eller andre arbeider i boligen?

 • Hva har blitt gjort, og hvem har utført arbeidet?
 • Særlig baderommet er kritisk.
 • Hvorfor er det gjort fradrag for den tekniske verdien å boligen i verditaksten?

I verditaksten er det normalt angitt en teknisk verdi på boligen, samtidig som det er opplyst om at det er gjort et fradrag for kr. X for slitasje og elde m.v. I en etterfølgende mangelsak vil selgeren alltid påberope seg disse fradragene som argument for at du som kjøper av boligen ikke har et krav, fordi fradraget allerede var gjort i taksten. Det kan et poeng å spørre både selger og takstmann hvilke konkrete forhold som er vektlagt ved beregningen av fradraget som er gjort.

Vann, avløp og varme

 • Har det vært tilbakeslag av avløpsvann i avløpsrør? Er eventuelt årsaken til problemet samt følgeskader forsvarlig utbedret? Har det kommet kloakk i eventuelle sluk i kjelleren?
 • Er vanntrykket tilstrekkelig? Har vannløp frosset? Er det behov for utskiftning av vann- og avløpsrør?
 • Er boligen lett å holde varm? Er eventuelle radiatorer justerbare? Problemer?
 • Hvor gammelt er det elektriske anlegget?

Gamle anlegg må du være forberedt på å skifte ut. Om det er skrusikringer, er anlegget av eldre dato. Dersom det er jordfeilbryter og automatsikringer, forteller dette at anlegget er av nyere dato og dermed sikrere.

 • Hva er kapasiteten på anlegget? Spør selgeren om sikringer går ofte, og i hvilke rom de eventuelt går i. Er det tilstrekkelig med stikkontakter, og tror selgeren at anlegget vil tåle flere stikkontakter der slike måtte mangle?
 • Er det 16 ampére på kjøkken og soverom?
 • Er det mange ledninger og stikkontakter som er løse?
 • Spør selgeren om strømutgiftene og be om å få se strømregningene. Spør om alle rom har vært varmet opp og hvilken temperatur de har holdt. Energisparingsmuligheter?

Peis, pulverapparat og brannsikring

Er det pulverapparat (eller brannslange) i boligen?
Spør om trekke i pipa er god.
Se etter sprekker i peis eller pipe. Dette kan tyde på konstruksjonsfeil og dessuten føre til avgassing til oppholdsrom.

Maur og insekter

 • Har selgeren sett maur eller insekter innendørs? Hvilke og når? Visse insekter eller smådyr kan indikere fuktproblemer. Stokkmaur er sjeldne, men indikerer alvorlig skade. Sukkermaur kan det være vanskelig å bli kvitt.
 • Er det noe spesielt som kan påvirke verdien av din bolig?

Hvis du kjøper en bolig med utleieenhet må du spørre om noe er i ferd med å skje på leiemarkedet som kan påvirke utleiemuligheten, f.eks. om en høyskole skal flyttes.

 • Skal det skje noe av betydning for nærmiljøet? Er det sendt ut nabovarsler fra naboene, f.eks. om planlagte byggetiltak? Skal den lokale barnskolen flyttes?
 • Er det planlagt endringer i skatteregler, eller er det annet som kan ha betydning for verdien? Dette kan f.eks. gjelder regler om skatt på leieinntekter, regler for innløsning av tomtefeste eller ferdselsrett etter friluftsloven.
 • Har boligens areal vært kontrollert grundig? Selv mindre avvik kan ha stor betydning for verdien er boligen du vil kjøpe.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *