Kjøpe bolig: kontraktsmøtet

kjope-bolig-kontraktsmotet

Som tidligere nevnt kommer avtale om kjøp av bolig i stand allerede når selger aksepterer ditt bud. Som kjøper er du i utgangspunktet ikke pliktig til å akseptere nye betingelser i kontrakten etter at ditt bud er akseptert.

Hvis megleren sender en skriftlig bekreftelse til kjøperen om at budet er akseptert så pass på at denne bekreftelsen har et korrekt innhold. Bekreftelsen skal ikke bekrefte annen enn det partene allerede har avtalt, og det kan ikke ta inn nye betingelser.

Selv om avtale/kontrakt allerede foreligger, er det vanlig at man senere har et ontraktsmøte hos megleren. I dettemøtet er utgangspunktet at den allerede foreliggende muntlige avtalen skal formaliseres og presiseres. Ingen av partene behøver å akseptere nye betingelser.

Hvis det tidligere ikke har vært sagt at eiendommen selges «som den er», kan ikke selgeren eller megleren introdusere et slikt forbehold i kontraktsmøtet.
Det samme gjelder om selgeren etter å ha akseptert kjøperens bud kommer på nye forhold han vil ta forbehold eller opplyse om. Tvert imot vil det forhold at selgeren på dette tidspunktet introduserer nye forhold, være et argument for at han har misligholdt sin opplysningsplikt før kjøpet, slik at det foreligger en mangel.
Kjøperen plikter ikke å akseptere forbeholdet selv om han blir fortalt at det skyldes en «forglemmelse», at forbeholdet ikke ble tatt tidligere, eller at forbeholdet er «vanlig».
Det er ikke uvanlig at kjøperen på kontraktsmøtet blir introdusert for opplysninger om nye, negative forhold ved boligen.

Les også: Hvordan fungerer selgers eierskifteforsikring?

En måte dette kan skje på er at selgeren muntlig i kontraktsmøtet nevner en feil han plutselig har kommet på, f.eks. om mangefull drenering, en gammel vannlekkasje eller et planlagt byggeprosjekt på naboeiendommen.
En annen innfallsvinkel er at kontrakten man får beskjed om å underskrive, henviser til andre dokumenter kjøperen ikke har mottatt før selve kontraktsmøtet. I disse dokumentene, f.eks. reguleringsplanen kan det komme frem negative forhold av betydning.
Det er veldig viktig at kjøperen følger godt med under kontraktsmøtene. Les alle dokumenter grundig, og hør nøye etter hva som blir sagt. Det er lett for kjøperen å bli overkjørt under kontraktsmøtet, og på den måten miste rettighetene sine. Vært klar over inneholdet i dokumentasjonen som blir fremlagt og husk at selv om meglerens rolle i kontraktsmøtet i utgangspunktet er å være en nøytral part, så fungerer han i praksis ofte i større grad som «selgerens mann», og ønsker å forhindre et mangelansvar for selgeren.

Det kan også hende at megleren har gjort en feil ved å ikke frem legge frem all relevant informasjon for kjøperen forut for budgivningen.

Les også: Husk dokumentavgiften!

Det er anledning til å presisere innholdet av avtalen på kontraktsmøtet, og dette er også hovedformålet med møtet, og kjøperen bør også passe på å få med i kontrakten spesielt viktige forhold, f.eks. opplysninger som selgeren har gitt på visningen. De opplysninger som selger og megler gir i forkant av budgivningen anses også som en del av avtalen, men av bevismessige hensyn er det viktig at kjøperen presiserer dette i den skriftlige kontrakten.

Hvis man ønsker kan det være fornuftig å ta med en advokat i kontraktsmøtet hvis man føler seg usikker på kontraktssituasjonen, og hvilke rettigheter man har, eller ha en advokat på stand-by på telefon slik at man kan ringe til denne hvis man lurer på noe.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *