Kategori: Avhending

 • Muggsopp i boligen

  Muggsopp er en liten sopp som lever på organiske materialer, som gress og andre planter, fuktig jord, trematerialer, gips og isolasjon. Muggsopp sammen med en rekke andre mikroorganismer finnes naturlig i miljøet rundt oss. Det er sammensetningen av de ulike artene og konsentrasjonen av sporer og flytige forbindelser som avgjør om belastningen kan være helseskadelig.…

 • Fuktskader i boligen

  Den vanligste typen feil ved boliger er at de har fuktskader. Det har vært anslått at kanskje inntil en halvpart av norske bygg har større eller mindre fuktskader. Fuktskader er derfor av stor praktisk, økonomisk og helsemessig betydning for folk flest. Fukstskader kan føre til råteskader og mikrobiell vekst. Fukstskader har en teknisk og en…

 • Kjøpe bolig: kontraktsmøtet

  Som tidligere nevnt kommer avtale om kjøp av bolig i stand allerede når selger aksepterer ditt bud. Som kjøper er du i utgangspunktet ikke pliktig til å akseptere nye betingelser i kontrakten etter at ditt bud er akseptert. Hvis megleren sender en skriftlig bekreftelse til kjøperen om at budet er akseptert så pass på at…

 • Tips og råd til budrunden

  Når blir budet bindende? Ved kjøp av bolig vil du som kjøper være bundet av budet ditt i det tidsrommet du har satt. Når selger har akseptert budet sitt og aksepten har kommet frem til deg, er bindende avtale om kjøp av bolig inngått. Aksepten har kommet frem til deg når den er havnet i…

 • Reklamere på boligkjøp

  Reklamer i tide! Hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt bør du si fra til selger eller selger eierskifteforsikringsselskap så børt som mulig. Hvis du venter for lenge, kan det hende at du mister dine krav fordi du har reklamert for sent. Avhendingslova § 4-19 opererer med to reklamasjonsfrister. Selv om…

 • Bør du ha med fagfolk på visningen?

  Dersom man oppdager urovekkende forhold i dokumentene eller på visningen, bør det vurderes å ta med fagfolk på visningen for å utrede forholdet nærmere. Dette er spesielt viktig dersom ikke selgeren går med på en avtale om at han skal ha risikoen for forholdet. Du kan også engasjere en fagmann til å skrive en full…

 • Kjøpe bolig: Undersøkelser under visningen

  Typiske feil du kan se Fuktskader er den mest vanlige feilen ved boliger, både nye og gamle. Mange feil som skyldes fuktskader er synlige, men bare hvis du vet hva du leter etter: Unormal fasong. Sveller materialene? Fuktskjolder. Misfarging kan tyde på vekst av muggsommer. Se spesielt etter grønn, svart, rosa eller brunlig misfarging. Innsekter…

 • Eierskifteforsikring

  Hvis du oppdager feil ved boligen du har kjøpt vil det først være snakk om en rettslig mangel dersom det foreligger et negativt avvik fra det som er avtalt, og mangelen må være tilstede på salgstidspunktet. Hva som er avtalt er det som er sagt og skrevet, og det som følger av boligens alder og…

 • Kjøp av leilighet i blokk og bygård

  Fremgangsmåten ved undersøkelsene Hvis du planlegger å kjøpe bolig i blokk eller bygårder er et viktig poeng av disse leilighetene vil være tilknyttet ulike fellesarealer. Det er av betydning for ditt kjøp at alt er i orden med fellesarealer og installasjoner, og du må derfor også undersøke disse. Ellers kan du bli ansvarlig for din…

 • Boligkjøperforsikring: trenger du det?

  Boligkjøperforsikringen er motvekten til selgers eierskifteforsikring, og har kommet som et svar på nettopp dette. Det er lett for kjøper av en bolig å føle seg ganske liten når man står mot eierskifteforsikringsselskapet i en boligtvist. Ofte blir reklamasjoner på feil og bolig som kjøper finner avslått tvert av forsikringsselskapenes advokater, og desverre havner flere…