Måned: november 2016

 • Pasientrettigheter

  Dine rettigheter som pasient reguleres av en rekke lover og forskrifter, blant annet pasientrettighetsloven, pasientskadeloven, lov om sykehus og lov om psykisk helsevern. Retten til helsehjelp I utgangspunktet har enhver rett til behandling hvor det må antas at legehjelp er påtrengende nødvendig, for eksempel ved aktuelle barnesykdommer, alvorlige ulykkestilfeller, forblødninger, forgiftninger eller andre sykdomstilstander som…

 • Dine rettigheter ved kjøp og salg av bolig

  Har du planer om å skaffe deg bolig eller fritidsbolig, må du først avgjøre om du ønsker å kjøpe eller leie. Det vil være forskjellige lover og regler som regulerer rettighetene dine, enten du leier eller eier. Kjøp av fast eiendom Ved kjøp av fast eiendom vil lov om avhending av fast eiendom regulere rettighetene…

 • Selge bolig uten megler

  Bruk av megler ved salg av bolig kan bli en kostbar affære. Mange stiller seg derfor spørsmålet om de faktisk trenger megler når de skal selge boligen sin, eller om de kan selge boligen på egenhånd. Fordelen ved bruk av megler når man skal selge bolig er naturligvis at megleren har erfaring med denne typen…

 • Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

  I sameier og borettslag er det vanlig at særlig styreleder med også styremedlemmer får et honorar for styrearbeidet. Spørsmålet som gjerne oppstår er om styreleder og styremedlemmene må betale skatt av et slikt honorar. Hovedregelen om skatt av inntekt i skatteloven § 5-1 sier at det skal betales skatt av enhver fordel vunnet ved arbeid.…

 • Slik håndterer du inkassokrav

  Dersom du ikke betaler regningene dine i tide kan du risikerer å få et inkassokrav fra et inkassoselskap. Men hva gjør du dersom du får et inkassokrav som du mener at du ikke skal betale? I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste reglene for inkassokrav, og hvordan du forholder seg til inkassokrav som du mener…

 • Hva må man passe på ved utleie via Airbnb?

  Kortidsutleie via Airbnb og andre liknende utleieportaler har eksplodert de siste årene. Airbnb alene tilbyr med enn 2 millioner overnattingssteder i 192 land, og over 10 millioner overnattinger har blitt booket via selskapets nettsider. I Norge viser Airbnb sin egen statistikk at selskapet har ca. 7900 verter og at over 197 000 gjester booket overnatting via…

 • Kan vi nekte utleie til Airbnb?

  Spørsmål: Flere beboere i vårt sameie leiet ut leiligheten din via Airbnb? Vi ønsker ikke denne formen for utleie i vårt sameie, og lurer på om vi kan nekte de aktuelle sameierne å leie ut via Airbnb? Svar: For seksjonerte sameier finnes det få muligheter for å regulere utleie. Det følger av eierseksjonsloven § 22…

 • Har sameiet eller sameieren ansvar for utskiftning av vinduer?

  Spørsmål: Vi er et sameie er en av sameierne har behov for å skifte ut vinduet sitt pga. problemer med råte og dugg mellom vindusglassene. Vinduet er gammelt, og det er klart nødvendig å skifte ut dette. Vi lurer på om utskiftning av vindu er noe vi kan belaste sameieren for? Svar: Vi legger til grunn…