Slik håndterer du inkassokrav

inkasso

Dersom du ikke betaler regningene dine i tide kan du risikerer å få et inkassokrav fra et inkassoselskap. Men hva gjør du dersom du får et inkassokrav som du mener at du ikke skal betale? I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste reglene for inkassokrav, og hvordan du forholder seg til inkassokrav som du mener er uberettiget.

Klag til kreditor og inkassoselskapet

Før kreditor (den personen eller selskapet som mener å ha et krav mot deg) kan sende et krav til inkasso, må kravet først ha forfalt, og kreditor må sende deg et skriftlig varsel på papir om av kravet vil sendes til inkasso dersom kravet ikke betales innen en frist på minst 14 dager fra varselet ble sendt.

Dersom du mener at kreditor ikke har et berettiget krav mot deg må du kontakte kreditor og protestere på kravet. Dette bør gjøres skriftlig av bevishensyn. I utgangspunktet kan kreditor ikke sende et omtvistet krav til inkasso. Dette følger av inkassoloven § 1 Det er likevel ikke uvanlig at kreditor likevel sender kravet til et inkassoselskap dersom han mener at han har krav på pengene sine.

Før inkassoselskapet sender kravet til rettslig inndriving skal de sende deg en betalingsoppfordring med varsel om at rettslig inndriving vil bli satt i verk dersom kravet er betalt innen en frist på minst 14 dager. Dette følger av inkassoloven § 11. I tillegg skal inkassoselskapet vurdere om kravet er rettmessig. Mottar du et inkassovarsel fra et inkassoselskap er det derfor viktig at du straks kontakter selskapet og informerer om at kravet om omstridt. Også dette bør gjøres skriftlig av bevishensyn.

Inkassoselskapet kan ikke forfølge et krav ved rettslig inndriving dersom kravet er omstridt, med mindre dine anførsler for hvorfor kravet er omstridt er klart grunnløse. Lagmannsretten har i en dom sagt at «terskelen ikke er særlig høy for at et krav skal anses som omtvistet slik at inndrivingen ikke skal skje som inkasso og med inkassosalær, men gå til domstolsbehandling». Så sant du har varslet inkassoselskapet om at kravet er omstridt kan derfor selskapet ikke fortsette inkassoprosessen. Det vil være i strid med god inkassoskikk. Kravet blir derfor stående i bero hos selskapet inntil kravets rettmessighet er avgjort enten i forliksrådet eller i tingretten, og det er kreditor som må klage deg inn for å få prøvet kravet sitt.

Betalingsanmerkning ved inkasso

I forbindelse med en inkassosak kan du få betalingsanmerkning. Denne betalingsanmerkningen blir registrert hos kredittopplysningsbyråer, og vil gjøre det vanskelig å få innvilget lån og annen kreditt senere. For at en betalingsanmerkning skal kunne registreres må det ha blitt tatt rettslige skritt for å inndrive kravet. En betalingsanmerkning kan tidligst registreres 30 dager etter at det er tatt rettslige skritt. Dersom kravet er omtvistet kan imidlertid ikke inkassoselskapet registrere en betalingsanmerkning før kreditor eventuelt har fått en dom for kravet sitt. Du skal uansett bli varslet fra kredittopplysningsbyråene før de registrerer en betalingsanmerkning på deg.

Klage på inkassokrav

Dersom du mener at et inkassokrav er drevet inn uten at inkassoselskapene hadde adgang til dette, kan du klage inkassoselskapet inn for inkassoklagenemda. Du må først ha klaget direkte til inkassoselskapet som må ha avslått klagen din.

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *