Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

skatteplikt-av-styrehonorar-i-borettlag-og-sameier

I sameier og borettslag er det vanlig at særlig styreleder med også styremedlemmer får et honorar for styrearbeidet. Spørsmålet som gjerne oppstår er om styreleder og styremedlemmene må betale skatt av et slikt honorar.

Hovedregelen om skatt av inntekt i skatteloven § 5-1 sier at det skal betales skatt av enhver fordel vunnet ved arbeid. Arbeidsinntekt er altså som hovedregel skattepliktig.

Videre følger det av skatteloven § 5-10 bokstav b at den slik skatteplikt også omfatter honorar for styrearbeid. Også styrearbeid i sameier og borettslag omfattes av bestemmelsen.

Av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i fremgår det imidlertid at det ikke skal betales skatt av arbeidsvederlag som ikke er virksomhetsinntekt og som er under grensen for lønnsinnberetning. Av en forskrift tilknyttet denne skatteloven fremgår det videre at samlede lønnsinnberetninger til en person i løpet av inntektsåret som ikke overstiger 1000 kroner ikke er omfattet av opplysningsplikten.

Spørsmålet blir derfor hvor stort honorer det enkelte styremedlemmet i sameier og borettslag kan motta uten at dette utløser skatteplikt? Er det 1000 kroner per år fra hver andelseier eller sameier eller er det en samlet sum på 1000 kroner per år fra hele sameiet eller borettslaget?

Styrehonorar i borettslag

Borettslag ansees som et eget rettssubjekt, og anses derfor å være en selvstendig oppdragsgiver for styremedlemmet. Løsningen her er derfor klar. Overstiger styrehonoraret for hver styremedlem 1000 kroner fra borettslaget per år utløser dette skatteplikt for styremedlemmet for hele honoraret.

Styrehonorar i sameier

For sameier har imidlertid løsningen vært mer usikker, men også har man nå fått en avklaring. Grunnen til at løsningen har vært usikker er at et seksjonert sameie ikke anses som et selvstendig rettssubjekt. Styremedlemmenes oppdragsgiver er slik sett egentlig ikke sameiet som sådan, men hver enkelt sameier.

Tidligere vurderte skattedirektoratet det derfor dithen at styremedlemmene kunne motta 1000 kroner per år per sameier uten at dette utløste skatteplikt for det enkelte styremedlemmet. Nå har imidlertid Finansdepartementet satt ned foten, og uttalt at man ikke å forskjellsbehandle borettslag og sameier. De har dermed konkludert med at det er sameiet som sådan som anses som oppdragsgiver når det kommer til styrehonorar. Konklusjonen er derfor at et samlet styrehonorar på mer enn 1000 kroner per år utløser skatteplikt for det enkelte styremedlemmet.

Ønsker man at styreleder eller andre styremedlemmer i sameier og borettslag skal slippe å skatte av styrehonoraret, må man altså holde honoraret under 1000 kroner per år per styremedlem.

Les uttalelsen fra Finansdepartementet om skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

Relevante artikler:


Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *