Kategori: Spørsmål og svar

 • Når er utskiftning av vinduer og dører søknadspliktig?

  Spørsmål: Vi skal sette inn nye vinduer og dører i vår bolig. Er dette noe vi må søke om? Svar: Dersom du ønsker å skifte ut eller sette inn nye vinduer og dører på din bolig bør du være klar over at dette kan være søknadspliktig. Hvorvidt et tiltak er søknadspliktig reguleres av plan- og bygningsloven.…

 • Kan vi nekte utleie til Airbnb?

  Spørsmål: Flere beboere i vårt sameie leiet ut leiligheten din via Airbnb? Vi ønsker ikke denne formen for utleie i vårt sameie, og lurer på om vi kan nekte de aktuelle sameierne å leie ut via Airbnb? Svar: For seksjonerte sameier finnes det få muligheter for å regulere utleie. Det følger av eierseksjonsloven § 22…

 • Har sameiet eller sameieren ansvar for utskiftning av vinduer?

  Spørsmål: Vi er et sameie er en av sameierne har behov for å skifte ut vinduet sitt pga. problemer med råte og dugg mellom vindusglassene. Vinduet er gammelt, og det er klart nødvendig å skifte ut dette. Vi lurer på om utskiftning av vindu er noe vi kan belaste sameieren for? Svar: Vi legger til grunn…

 • Kan jeg kaste ut leieboeren min på dagen?

  Spørsmål: Hei, jeg har en leieboer som alltid betaler husleie for sent. Nå ligger han to måneder bak på leien. Jeg har fått nok at denne leieboeren og ønsker å kaste ham ut på dagen? Kan jeg gjøre dette? Svar: Det er desverre ikke slik at en utleier kan kaste ut leietakeren på dagen, selv…