Kan jeg kaste ut leieboeren min på dagen?

utleie

Spørsmål: Hei, jeg har en leieboer som alltid betaler husleie for sent. Nå ligger han to måneder bak på leien. Jeg har fått nok at denne leieboeren og ønsker å kaste ham ut på dagen? Kan jeg gjøre dette?

Svar: Det er desverre ikke slik at en utleier kan kaste ut leietakeren på dagen, selv om han ikke betaler husleien i tide. Leietaker er godt beskyttet av husleieloven, og som utleier må du gå frem slik loven anviser for å bli kvitt leietakeren din.

I noen leieavtaler har man en kontraktsbestemmelse som sier at leietaker vedtar at utleier kan gå direkte til namsmannen og begjære utkastelse dersom leietaker skylder husleie. I disse tilfellene kan man sende leietaker varsel om utkastelse med en gang leietaker ligger bak på husleien. Flytter ikke leietaker eller gjør opp all skyldig husleie innen 14 dager kan man gå til namsmannen og begjære utkastelse. Da starter namsmannen en utkastelsesprosess.

Har man ikke overnevnte kontraktsbestemmelse i husleieavtalen sin kan man ikke følge denne prosedyren. Da må man si opp leietaker så sant leieavtalen har oppsigelsesadgang. Avhengig av hvor lang oppsigelsestid leietaker har kan det altså ta en stund å få ut leietaker. Har ikke leietaker flyttet etter oppsigelsestidens utløp kan man få namsmannen til å kaste ham ut.

Skal du flytte? Sjekk ut flyttebyrå Oslo

Hvis misligholdet av husleie er vesentlig kan utleier heve leieavtalen. Dette medfører at kontrakten faller bort med umiddelbar virkning. Heving er forbeholdt de mest ekstreme tilfellene, og det kreves normalt at leietaker skylder minst 3-4 måneders husleie. Også her trenger du namsmannens hjelp hvis utleier nekter å flytte.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *