Kategori: Eierseksjon

 • Opptak av lån i sameier og borettslag

  Å sikre finansiering for nødvendige tiltak i et sameie eller borettslag er en viktig oppgave for styret. Dette inkluderer forvaltning, vedlikehold og gjennomføring av besluttede prosjekter. Reglene for opptak av lån i slike fellesskap er nøye regulert for å sikre økonomisk bærekraft og forhindre konflikter mellom beboere. Her ser vi nærmere på hvordan lån kan…

 • Regler for bruk av hage og uteareal i sameier og borettslag

  I sameier og borettslag er det viktig å forstå reglene som gjelder for bruk av hage og uteareal. Disse reglene kan variere, men det er visse prinsipper som ofte legges til grunn for å sikre en balansert og harmonisk bruk av fellesarealene. Her ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder for bruk av hage…

 • Bærekraftige praksiser i boligselskaper: Veien mot en grønnere fremtid

  I dagens stadig mer miljøbevisste samfunn er bærekraftighet en sentral faktor i mange aspekter av livet vårt, inkludert måten vi bor på. Boligselskaper har en unik mulighet til å ta ledelsen i å implementere bærekraftige praksiser som kan ha positive ringvirkninger for både miljøet og beboerne. Denne artikkelen utforsker ulike måter boligselskaper kan ta i…

 • Regler for bruk av balkong, terrasse og veranda i sameier og borettslag

  Boligselskapenes bruk av fellesareal er en sentral dynamikk, inkludert utnyttelsen av uterom som balkonger, terrasser og verandaer. Denne artikkelen tar for seg regelverket og praktiske hensyn knyttet til bruken av slike uterom i boligselskaper. Eksklusiv råderett og fellesareal Eiere i boligselskaper har eksklusiv råderett over uterom som naturlig hører til leiligheten, som balkonger, terrasser og…

 • Regler for bruk av boder i sameier og borettslag

  Seksjonerte sameier og borettslag er fellesskap der eierne deler både ansvar og rettigheter. Et av de interessante aspektene ved denne dynamikken er bruken av boder. Boder er viktige oppbevaringsplasser, men deres bruk kan også ha potensial for konflikter. Denne artikkelen gir en grundig gjennomgang av hva reglene og retningslinjene faktisk er når det gjelder bruken…

 • Stemmeregler i eierseksjonssameier (selveierleiligheter)

  Alle avgjørelser rundt driften av et seksjonert sameie (selveierleiligheter) tas av enten styret eller sameiermøtet. Når det gjelder selve stemmeprosessen kan det imidlertid lett oppstå forvirring. Denne artikkelen gir en gjennomgang av de viktigste stemmereglene som gjelder i eierseksjonssameier. Stemmeregler i styremøtet Som hovedregel kan styret fatte alle avgjørelser som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold…

 • Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

  I sameier og borettslag er det vanlig at særlig styreleder med også styremedlemmer får et honorar for styrearbeidet. Spørsmålet som gjerne oppstår er om styreleder og styremedlemmene må betale skatt av et slikt honorar. Hovedregelen om skatt av inntekt i skatteloven § 5-1 sier at det skal betales skatt av enhver fordel vunnet ved arbeid.…

 • Kan vi nekte utleie til Airbnb?

  Spørsmål: Flere beboere i vårt sameie leiet ut leiligheten din via Airbnb? Vi ønsker ikke denne formen for utleie i vårt sameie, og lurer på om vi kan nekte de aktuelle sameierne å leie ut via Airbnb? Svar: For seksjonerte sameier finnes det få muligheter for å regulere utleie. Det følger av eierseksjonsloven § 22…

 • Eierseksjoner – hvilke regler gjelder for selveierleiligheter?

  Hvis du kjøper deg en eierseksjonsleilighet (også kalt selveierleilighet), betyr det at du kjøper en sameieandel til hele tomten og bygningen. I tillegg har du enerett til bruk av hele leiligheten. Eierseksjonsloven regulerer forholdet mellom sameierne i et eierseksjonssameie. Det er ikke mulig å avtale andre sameieformer for fast eiendom enn det som følger av…

 • Sameiets vedlikeholdsplikt

  Regler om sameiets vedlikeholdsplikt finnes i eierseksjonsloven § 20. Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er og hvilken standard bruksenhetene og eiendommen for øvrig hadde da det ble bygget i forhold til det som da var vanlig. Den opprinnelige standard er alltid utganspunktet, men ved vurderingen av behovet for vedlikehold må sameiet…