Sameiets vedlikeholdsplikt

sameiets-vedlikeholdsplikt

Regler om sameiets vedlikeholdsplikt finnes i eierseksjonsloven § 20.

Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er og hvilken standard bruksenhetene og eiendommen for øvrig hadde da det ble bygget i forhold til det som da var vanlig. Den opprinnelige standard er alltid utganspunktet, men ved vurderingen av behovet for vedlikehold må sameiet likevel ta hensyn til utviklingen siden bygningen ble oppført.

Virkningen av at sameiet har ansvar for vedlikehold er at alle kostnadene forbundet med slikt vedlikehold er fellesutgifter.

Seksjonseieren kan kreve at eiendommen for øvrig holdes i den stand

 • som var forskriftsmessig og fagmessig forsvarlig på det tidspunkt bygningen ble bygget med tillegg av senere offentligrettslige krav,
 • at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre
 • at eiendommen opprettholder sin funksjonsdyktig og sikkerhetsmessig forsvarlige stand slik at verdien opprettholdes
 • at det visuelle inntrykk opprettholdes, for eksempel at maling ikke skal flasse av
 • at det etableres ordentlig sikring og rutiner for sikring av alle deler av det sameiet har vedlikeholdsansvar for

Sameiet har plikt til å vedlikeholde det som seksjonseieren ikke har plikt til å vedlikeholde i tilknytning til bruksenheten, slikt som

 • utskiftning av ytterdør, herunder dørlåser, det vil si hele låskassen, låsesylinder, håndtak, samt plikt til å skaffe nøkler når det er nødvendig,
 • utskiftning av vindu med ramme,
 • tak,
 • bjelkelag,
 • bærende veggkonstruksjoner
 • felles rør, ledninger og kanaler og andre fellesinstallasjoner som går igjennom leiligheten,
 • rør og ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner

Vedlikeholdsmangler og skader som sameiet er ansvarlig for skal utbedres så raskt som mangelen og skaden gjør det nødvendig. Sameiets vedlikeholdsplikt er den samme uansett om sameiets bygninger består av tomannsboliger eller blokkbebyggelse.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Sameiets vedlikeholdsplikt”

 1. Sissel Hole avatar
  Sissel Hole

  I et sameie med 26 enheter har noen av eierseksjonene vinduer uten noen som helst adkomst for å vaske disse; dette gjelder 8 av enhetene. Dette gjelder sjenerende fugleskitt på vinduene i stue. Har sameiet ansvar for å leie utstyr for slikt renhold ? Kommer slikt tiltak inn under vedlikeholdsplikten til sameiet, og hva begrunner man evt dette med (for eller imot, paragrafer) ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *