Måned: august 2023

 • Regler for Etisk hacking 

  Etisk hacking, også kjent som «white hat hacking» eller «penetration testing,» handler om å sikkerhetsteste datasystemer, nettverk og applikasjoner for å identifisere sårbarheter og potensielle trusler. Etiske hackere samarbeider med organisasjoner for å hjelpe dem med å forbedre IT-sikkerheten ved å simulere angrep og identifisere svake punkter før reelle angripere kan utnytte dem. Her er…

 • Regler for Kameraovervåkning i Sameier og Borettslag

  Kameraovervåkning i sameier og borettslag er et kontroversielt emne som involverer avveiningen mellom sikkerhet og personvern. Her tar vi en dypere titt på reglene for kameraovervåkning i slike boligselskaper, basert på relevante kilder. Etablering og Formål med Kameraovervåkning Etablering av kameraovervåking av fellesareal i sameier og borettslag reguleres av en forskrift datert 2. juli 2018,…

 • Regler for Behandling av Personopplysninger i Sameier og Borettslag

  Beskyttelse av personopplysninger er en viktig del av sameiers og borettslags ansvar for å ivareta beboernes rettigheter og personvern. Her tar vi en dypere titt på reglene for behandling av personopplysninger i slike boligselskaper, basert på relevante kilder. Generelle Prinsipper for Behandling av Personopplysninger Når det gjelder behandling av personopplysninger, er et boligselskap «behandlingsansvarlig», uavhengig…

 • Regler for HMS i sameier og borettslag

  Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i sameier og borettslag er avgjørende for å sikre trygge og sunne boforhold for beboerne. I tillegg til å ivareta eiendomsverdien og opprettholde kvaliteten på eiendommen, bidrar en grundig HMS-tilnærming til å redusere risikoen for ulykker, helseskader og miljøproblemer. Her er en detaljert gjennomgang av viktigheten av HMS i sameier…

 • Individuell nedbetaling av felleslån i sameier og borettslag

  I sameier og borettslag er felleslån ofte en essensiell del av finansieringen for store prosjekter og vedlikeholdsoppgaver som gagner hele fellesskapet. Felleslånene bidrar til å sikre at nødvendige investeringer kan gjennomføres, samtidig som belastningen fordeles jevnt blant eierne. Imidlertid kan det oppstå situasjoner der enkelte eiere ønsker å nedbetale sin andel av felleslånet individuelt, enten…

 • Juridisk terreng og gode online ressurser

  I et samfunn hvor rettsstatens prinsipper er dypt forankret i kulturen og hverdagen, er det ikke overraskende at juridiske problemstillinger ofte griper inn i de mest private og intime aspekter av våre liv. Fra glede, som kjøp av en ny bolig, til sorg, som død av en kjær, er det juridiske komponenter i nesten hver…

 • Opptak av lån i sameier og borettslag

  Å sikre finansiering for nødvendige tiltak i et sameie eller borettslag er en viktig oppgave for styret. Dette inkluderer forvaltning, vedlikehold og gjennomføring av besluttede prosjekter. Reglene for opptak av lån i slike fellesskap er nøye regulert for å sikre økonomisk bærekraft og forhindre konflikter mellom beboere. Her ser vi nærmere på hvordan lån kan…

 • Regler for bruk av hage og uteareal i sameier og borettslag

  I sameier og borettslag er det viktig å forstå reglene som gjelder for bruk av hage og uteareal. Disse reglene kan variere, men det er visse prinsipper som ofte legges til grunn for å sikre en balansert og harmonisk bruk av fellesarealene. Her ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder for bruk av hage…

 • Bærekraftige praksiser i boligselskaper: Veien mot en grønnere fremtid

  I dagens stadig mer miljøbevisste samfunn er bærekraftighet en sentral faktor i mange aspekter av livet vårt, inkludert måten vi bor på. Boligselskaper har en unik mulighet til å ta ledelsen i å implementere bærekraftige praksiser som kan ha positive ringvirkninger for både miljøet og beboerne. Denne artikkelen utforsker ulike måter boligselskaper kan ta i…

 • Regler for røyking i sameier og borettslag

  Røyking i sameier og borettslag er et tema som kan skape diskusjon og utfordringer når det kommer til å opprettholde et godt bomiljø for alle beboere. Denne artikkelen tar for seg reglene for røyking i slike boligselskaper og hvordan man kan balansere individuelle rettigheter med hensynet til fellesskapet. Røyking på fellesarealer I henhold til norsk…