Regler for Kameraovervåkning i Sameier og Borettslag

Kameraovervåkning i sameier og borettslag er et kontroversielt emne som involverer avveiningen mellom sikkerhet og personvern. Her tar vi en dypere titt på reglene for kameraovervåkning i slike boligselskaper, basert på relevante kilder.

Etablering og Formål med Kameraovervåkning

Etablering av kameraovervåking av fellesareal i sameier og borettslag reguleres av en forskrift datert 2. juli 2018, nr. 1107. Dette kan være aktuelt for områder som inngangsdører, portrom og heiser, med formål om å forebygge hærverk og øke sikkerheten. Forskriften inkluderer også «uekte overvåkning», der det etableres skilt, oppslag eller lignende som antyder at kameraovervåkning finner sted.

Kameraovervåkning er kun tillatt når formålet er å ivareta beboernes og andres sikkerhet, forebygge farlige situasjoner eller ved spesielle behov for overvåkning. Dette kan inkludere beskyttelse av liv, helse, forebygging av straffbare handlinger eller gjentatte alvorlige hendelser. Datatilsynet kan pålegge fjerning av overvåkingssystemer hvis det ikke finner tilstrekkelig grunnlag for etableringen.

Samtykke og Behovsbegrunnelse

Datatilsynet krever at kameraovervåkning i boligselskaper er forankret i ønsket blant beboere. I praksis har vedtak med to tredjedels flertall på årsmøter vært en grense. Det anbefales også å vedtektsfeste overvåkingen. Dette innebærer at det er nødvendig med sterk støtte fra beboerne, ikke bare flertallet i styret. Styret må begrunne behovet for kameraovervåking, vise at alternativer ikke oppnår samme resultat, og at tiltaket er proporsjonalt og nødvendig.

Begrensninger og Personvern

Kameraovervåking skal ikke omfatte mer enn nødvendig for formålet. Datatilsynet har uttalt at kameraovervåkning for kildesortering ikke er tillatt. Områdene som overvåkes må være tydelig merket, og det må være klart om lydopptak inngår. Rutiner for sletting av data, tilgangsregulering og merking av opptaksenheter skal etableres. Kun en sikkerhetsansvarlig i boligselskapet skal ha tilgang til opptaksmaterialet.

Oppsummering

Reglene for kameraovervåkning i sameier og borettslag er utformet for å balansere sikkerhet med personvern. Det er essensielt at overvåkingen er forankret i ønsket blant beboere og at behovet er godt begrunnet. Styret må følge reglene for etablering, merking, tilgang og sletting av opptaksmateriale for å sikre at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med loven og beboernes interesser.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *