Måned: november 2013

 • Spesielle bestemmelser i personforsikring

  Forsikringsselskapets informasjonsplikt Forsikringsavtaleloven stiller strenge krav til informasjon fra forsikringsselskapet. Ved kjøp/tegning av personforsikring skal forsikringsselskapet gi råd om dekningen av det foreliggende forsikringsbehov. Selskapet skal videre opplyse om vilkår og priser på ulike forsikringer som kan dekke dette behovet, og fortelle om vesentlige begrensninger eller unntak i forsikringsdekningen. I forsikringstida skal forsikringstakeren holdes orientert…

 • Spesielle bestemmelser for skadeforsikring

  Forsikringsselskapets informasjonsplikt Forsikringsavtaleloven inneholder egne regler om selskapets plikt til å informere kunden ved inngåelse av en forsikringsavtale, og senere ved fornyelse av avtalen. Kunden skal settes i stand til å vurdere om tilbudet dekker hans behov. Det heter i loven at «selskapet skal opplyse om vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til hva forsikringstakeren…

 • Kjøpe bolig: tidspunktet for overtakelsen

  Ovetakelsestidspunktet er som regel bestemt i kjøpekontrakten. Som oftest vil partene få et skjema av megler samt beskjed om at de må fylle ut dette og underskrive når overtakelsen skjer. Hvis megler har glemt å utlevere et slikt skjema eller ikke har gitt partene beskjed om at partene skal foreta overtakelsen sammen, eller megler ikke…

 • Kjøpe bolig: sjekkliste til visningen

  Her finner du en sjekkliste du kan printe ut og ta med på visningen: Bad og andre våtrom Det er i bad og andre våtrom de fleste fuktproblemene forekommer. Badet er det rommet i boligen som utsettes for størst belastning. Ofte er bad også bygget i en tid hvor man dusjet sjeldnere enn i dag.…

 • Kjøpe bolig: hva skal følge med boligen?

  Boligen skal ha det tilbehør som normalt følger med, f.eks.fast utstyr som ovner, antenneanlegg, fast kjøkkeninnredning og faste innredninger for øvrig i andre rom og ellers det som måtte være avtalt. Alle boliger skal også ha nødvendige brannslukningsapparat og røykvarslere, som skal følge med når man kjøper boligen. Les også: Dette må du betale i…

 • Kjøpe bolig: spørsmål du bør stiller selger/megler

  Har det vært vannlekkasje i boligen, eller har det vært problemer med fukt, muggsopp eller råteskader? Spør spesielt etter vannskader i kjeller, loft, våtrom og kjøkken. Det er ikke alltid at de som har bodd i boligen de siste årene vet om at har vært lekkasje før de flyttet inn. Ring derfor til forretningsfører for…