• Juridisk terreng og gode online ressurser

  I et samfunn hvor rettsstatens prinsipper er dypt forankret i kulturen og hverdagen, er det ikke overraskende at juridiske problemstillinger ofte griper inn i de mest private og intime aspekter av våre liv. Fra glede, som kjøp av en ny bolig, til sorg, som død av en kjær, er det juridiske komponenter i nesten hver…

 • Opptak av lån i sameier og borettslag

  Å sikre finansiering for nødvendige tiltak i et sameie eller borettslag er en viktig oppgave for styret. Dette inkluderer forvaltning, vedlikehold og gjennomføring av besluttede prosjekter. Reglene for opptak av lån i slike fellesskap er nøye regulert for å sikre økonomisk bærekraft og forhindre konflikter mellom beboere. Her ser vi nærmere på hvordan lån kan…

 • Regler for bruk av hage og uteareal i sameier og borettslag

  I sameier og borettslag er det viktig å forstå reglene som gjelder for bruk av hage og uteareal. Disse reglene kan variere, men det er visse prinsipper som ofte legges til grunn for å sikre en balansert og harmonisk bruk av fellesarealene. Her ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder for bruk av hage…

 • Bærekraftige praksiser i boligselskaper: Veien mot en grønnere fremtid

  I dagens stadig mer miljøbevisste samfunn er bærekraftighet en sentral faktor i mange aspekter av livet vårt, inkludert måten vi bor på. Boligselskaper har en unik mulighet til å ta ledelsen i å implementere bærekraftige praksiser som kan ha positive ringvirkninger for både miljøet og beboerne. Denne artikkelen utforsker ulike måter boligselskaper kan ta i…

 • Regler for røyking i sameier og borettslag

  Røyking i sameier og borettslag er et tema som kan skape diskusjon og utfordringer når det kommer til å opprettholde et godt bomiljø for alle beboere. Denne artikkelen tar for seg reglene for røyking i slike boligselskaper og hvordan man kan balansere individuelle rettigheter med hensynet til fellesskapet. Røyking på fellesarealer I henhold til norsk…

 • Regler for bruk av trappeoppgang i sameier og borettslag

  Trappeoppgangen i sameier og borettslag er en viktig del av fellesområdene, som må brukes hensynsfullt for å sikre trygghet, tilgjengelighet og brannsikkerhet. Denne artikkelen tar for seg regler og ansvar knyttet til bruken av trappeoppgangen i slike boligkomplekser. Styrets ansvar for oppgangens bruk Styret i et boligselskap har ansvaret for å påse at trappeoppgangen brukes…

 • Regler for bruk av balkong, terrasse og veranda i sameier og borettslag

  Boligselskapenes bruk av fellesareal er en sentral dynamikk, inkludert utnyttelsen av uterom som balkonger, terrasser og verandaer. Denne artikkelen tar for seg regelverket og praktiske hensyn knyttet til bruken av slike uterom i boligselskaper. Eksklusiv råderett og fellesareal Eiere i boligselskaper har eksklusiv råderett over uterom som naturlig hører til leiligheten, som balkonger, terrasser og…

 • Regler for bruk av boder i sameier og borettslag

  Seksjonerte sameier og borettslag er fellesskap der eierne deler både ansvar og rettigheter. Et av de interessante aspektene ved denne dynamikken er bruken av boder. Boder er viktige oppbevaringsplasser, men deres bruk kan også ha potensial for konflikter. Denne artikkelen gir en grundig gjennomgang av hva reglene og retningslinjene faktisk er når det gjelder bruken…

 • Gratis advokat

  I Norge er det et velfungerende rettssystem som sikrer borgerne rettferdighet og likhet for loven. Dessverre kan rettssaker og juridiske spørsmål være kostbare, og ikke alle har økonomi til å ansette en privat advokat. Heldigvis finnes det muligheter for å få gratis advokat i Norge, slik at alle har tilgang til rettferdighet uavhengig av økonomisk…

 • Utvikling av pengespill-lovene i Norge de siste 100 årene

  Pengespill, gamling eller tipping, nyter stor popularitet. Samtidig er det et område som skriker etter reguleringer og offentlig kontroll. Grunnen til dette er ikke minst risikoen for å spille seg fra gård og grunn og de følgene det får for både den som spiller og de nærmeste. Andre momenter er risikoen for hvitvasking og fordelingen…

Har du noen anbefalinger til blokker?