Gratis advokat

I Norge er det et velfungerende rettssystem som sikrer borgerne rettferdighet og likhet for loven. Dessverre kan rettssaker og juridiske spørsmål være kostbare, og ikke alle har økonomi til å ansette en privat advokat. Heldigvis finnes det muligheter for å få gratis advokat i Norge, slik at alle har tilgang til rettferdighet uavhengig av økonomisk situasjon.

Fri rettshjelp


Den mest utbredte muligheten for å få gratis advokat i Norge er gjennom det offentlige rettshjelpssystemet. Dette systemet er ment for personer med lav inntekt og begrensede økonomiske ressurser. Hovedmålet er å sikre at alle har mulighet til å få juridisk hjelp når de trenger det.

For å få offentlig rettshjelp, må man søke om det gjennom det lokale rettskontoret. En vurdering av søkerens økonomiske situasjon vil bli foretatt for å avgjøre om vedkommende kvalifiserer for gratis advokatbistand eller om de må betale en egenandel. Egenandelen avhenger av inntekt og formue, og det finnes også unntakstilfeller der man kan få fri rettshjelp uten egenandel.

Gratis advokat i prinsippsaker


I tillegg til fri rettshjelp finnes det også mulig å få gratis advokat i viktige saker/prinsippsaker. Dette er en ordning der advokater eller organisasjoner frivillig yter gratis eller sterkt reduserte juridiske tjenester til personer som ikke har råd til å betale for advokathjelp. Fri rettshjelp gis også ofte til saker som anses som spesielt viktige eller prinsipielle.

Denne typen rettshjelp er ikke begrenset av økonomiske kriterier slik som fri rettshjelp. I stedet er det opp til den enkelte advokaten å vurdere om de vil påta seg saken pro bono. Det finnes organisasjoner som arbeider med å formidle gratis advokat, og noen advokater tilbyr også slike tjenester på eget initiativ.

Studentrettshjelp


En annen interessant mulighet for gratis juridisk hjelp i Norge er gjennom studentrettshjelpstjenester. Flere universiteter og høyskoler tilbyr slike tjenester der jusstudenter under veiledning av erfarne advokater gir gratis rettshjelp til privatpersoner og organisasjoner.

Studentrettshjelp kan være et godt alternativ for mindre komplekse saker der profesjonell advokathjelp ikke er nødvendig. Dette kan inkludere enklere kontraktsforhandlinger, forbrukerspørsmål eller enkle skjøteprosesser. Selv om studentrettshjelpen ikke er ment for store og komplekse rettssaker, kan det være til stor nytte for mange som trenger juridisk veiledning.

Pro bono-initiativer


Pro bono er et latinsk uttrykk som betyr «for det offentlige gode.» Pro bono-initiativer i advokatbransjen innebærer at advokater og advokatfirmaer gir gratis juridisk bistand til de som trenger det, spesielt til organisasjoner eller enkeltpersoner som jobber for veldedige formål eller samfunnsnyttige prosjekter.

Slike initiativer kan dekke et bredt spekter av juridiske områder, som menneskerettigheter, miljøvern, innvandringsrett og andre samfunnsspørsmål. Pro bono-arbeid er en måte for advokater og advokatfirmaer å gi tilbake til samfunnet og bruke sin ekspertise til å hjelpe de som ikke har økonomiske ressurser til å betale for advokattjenester.

Juridisk førstehjelp


Juridisk førstehjelp er et relativt nytt tiltak som tilbys av enkelte advokatfirmaer og organisasjoner. Dette innebærer at folk kan få gratis kortvarig rådgivning om juridiske spørsmål uten å måtte engasjere advokat på lang sikt.

Målet med juridisk førstehjelp er å hjelpe folk med å forstå deres juridiske rettigheter og muligheter i ulike situasjoner. Dette kan være nyttig for folk som har enkle spørsmål om for eksempel leieavtaler, forbrukerrettigheter eller arbeidskontrakter.

Gratis advokat gjennom medlemsorganisasjoner

Det er også mulig å få gratis advokat gjennom medlemsorganisasjoner som Huseierne og andre lignende organisasjoner. Disse medlemsorganisasjonene tilbyr ofte juridisk hjelp og rådgivning til sine medlemmer som en del av medlemskapet.

Huseierne er en organisasjon som jobber for å ivareta huseiernes interesser og rettigheter. Som medlem av Huseierne får man tilgang til ulike tjenester, inkludert juridisk hjelp og rådgivning. Dette kan være spesielt nyttig for huseiere som står overfor utfordringer knyttet til leieforhold, kontraktsbrudd, tvister med leietakere eller andre juridiske spørsmål relatert til eiendom.

På samme måte tilbyr andre medlemsorganisasjoner, som for eksempel forbrukerorganisasjoner og fagforeninger, også ofte juridisk bistand til sine medlemmer. Disse tjenestene er vanligvis tilgjengelige for medlemmene uten ekstra kostnad eller til en redusert pris.

Advokater som tilbyr gratis vurdering av din sak:

 • Advokatenhjelperdeg.no – hos advokatenhjelperdeg.no kan du sende inn ditt spørsmål, og få en gratis juridisk tilbakemelding fra dyktige advokater innen de fleste rettsområder. Vær oppmerksom på at det kun er spørsmål av almenn interesse som blir besvart, og svarene blir publisert som nettsidene. Du som sender inn spørmålet holdes naturligvis anonym. Advokatenhjelperdeg.no drives av Advokatforeningen
 • Oslo Advokat – tilbyr en gratis vurdering av din sak innen mange ulike rettsområder. Du får inntil en time gratis rådgivning, og du sender inn ditt spørsmål via nettsidene deres. Hvis saken din trenger grundigere behandling tilbyr Oslo Advokat meget gunstige priser på videre behandling.
 • HarDuEnSak.no – advokater som gratis vurderer saken din innen forsikrings- og erstatningjuss. Advokatene har lang erfaring og praksis fra innsiden av Norges største forsikringsselskaper (Storebrand, If, Gjensidige mfl). Dette er advokatene som tidligere førte sakene for forsikringsselskapene, men som nå har «hoppet av» til den andre siden og bestemt seg for å bistå forbrukere.
 • Bolig-advokat.no – advokater i Oslo som er eksperter innen boligkjøp og boligsalg. Bolig-advokat.no svarer gratis på spørsmål om eiendom.
Gratis advokat gjennom medlemsforeninger:
 • Huseiernes Landsforbund – som medlem i Huseiernes Landsforbund får du gratis advokatbistand inntil en time pr. år. innen rettsområdet fast eiendom, dvs. de fleste spørsmål knyttet til bolig og eiendom. I tillegg har foreningen en gratis jusstelefon som svarer på enklere saker over telefon.
 • Bedriftsforbundet – som medlem i Bedriftsforbundet får du gratis advokatbistand innen arbeidsrettslige spørsmål samt kjøpsrett, kontraktsrett og pengekravsrett.
 • Skattebetalerforeningen – som medlem i Skattebetalerforeningen får du inntil 30 minutters gratis advokatbistand pr. år innen rettsområdet skatt. Skattebetalerforeningen har noen av de flinkeste skatteadvokatene i Norge.
Gratis rettshjelpstiltak fra jusstudenter:
 • JURK – tilbyr gratis juridisk rådgivning for kvinner innen en rekke rettsområder. JURK drives av dyktige jusstudenter, og er et meget populært tiltak for kvinner.
 • JussBuss – rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Her kan du få gratis juridisk rådgivning innen en rekke rettsområder.
 • Jussformidlingen i Bergen – rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Jussformidlingen gir bistand uavhenging av bosted og personlig økonomi.
 • Jusshjelpa i Nord-Norge –  består av idealistiske viderekommende jusstudenter ved Universitetet i Tromsø som ønsker å hjelpe dem som ikke har råd til advokat. Jusshjelpas tjenester er gratis.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *