Regler for bruk av trappeoppgang i sameier og borettslag

Trappeoppgangen i sameier og borettslag er en viktig del av fellesområdene, som må brukes hensynsfullt for å sikre trygghet, tilgjengelighet og brannsikkerhet. Denne artikkelen tar for seg regler og ansvar knyttet til bruken av trappeoppgangen i slike boligkomplekser.

Styrets ansvar for oppgangens bruk

Styret i et boligselskap har ansvaret for å påse at trappeoppgangen brukes på en måte som ikke skaper ulempe eller sjenanse for andre beboere. Dette inkluderer også lagring av gjenstander i oppgangen. Hvis lagringen forhindrer muligheten til å bruke oppgangen som en rømningsvei eller øker brannfaren, må styret gripe inn. Spesielt viktig er dette med tanke på brannsikkerhet, da røyk og hindringer i trappeoppgangen kan være fatalt i tilfelle brann.

Brannvernmessige aspekter

Forskrifter om brannforebygging understreker at trapper, korridorer og redningsveier skal holdes ryddige for å opprettholde deres funksjon som rømningsveier. Det har blitt påpekt at i eldre bygårder kan brann i trapperommet føre til så mye røyk på kort tid at rømning blir umulig. Mangelen på brannsikringsanlegg gjør dette enda mer problematisk.

Styrets makt og eierens ansvar

Styrets medlemmer har ikke en plikt til å rydde oppgangen selv, men de har myndighet til å engasjere noen til dette. Kostnaden for dette arbeidet blir en felleskostnad. Styret skal alltid gi eieren en advarsel før de fjerner gjenstander i oppgangen. Eieren skal ha tid til å rette opp forholdet, det vil si å fjerne gjenstandene. Varselet må også inneholde informasjon om at selskapet ikke har tilgjengelig lagringsplass, og derfor må fjernede gjenstander lagres mot en lagerleie som vil bli krevd som erstatning.

Ansvar for kostnader

Det er viktig å merke seg at kostnadene knyttet til lagerleie og fjerning av gjenstander i oppgangen kan pålegges eieren som et erstatningskrav. Dette betyr at eieren må ta ansvar for å dekke disse kostnadene som en konsekvens av brudd på reglene om bruk av trappeoppgangen.

Oppsummering

Riktig bruk av trappeoppgangen i sameier og borettslag er viktig for sikkerheten, brannsikkerheten og tilgjengeligheten til fellesområdene. Styret har ansvar for å håndheve reglene om lagring og bruk av oppgangen. Dette er for å sikre at oppgangen alltid er en funksjonell rømningsvei og ikke utgjør en brannfare. Eiere må også ta ansvar for å følge reglene og unngå at gjenstander lagres i oppgangen på en måte som kan forstyrre eller skade fellesskapet.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *