Kommunal garanti ved utleie

Dersom man leier ut til økonomisk vanskeligstilte og flyktninger er det vanlig at NAV eller andre kommunale etater stiller med en kommunal garanti. Denne kommunale garantien kommer i stedet for depositum, og gjør at kommunen garanterer for eventuelle krav som utleier kan få mot leietaker som følge av misligholdt husleie eller skader på husrommet. Utleier kan gå altså rette krav som måtte oppstå mot leietaker direkte mot kommunen.

Nytt garantidokument ved kommunal garanti

Tidligere kommunale garantier som NAV og andre kommunale etater har stilt, har ofte ikke vært gode nok. Dette har gjort at utleiere har vært skeptiske til å godta kommunal garanti.

Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet er et nytt garantidokument som kommunene kan bruke når de skal stille kommunal garanti til utleiere.

Den nye kommunale garantien er mye bedre enn tidligere standard garantidokumenter, og klargjør kommunenes ansvar for krav som oppstår dersom leietaker ikke overholder sine avtaleforpliktelser.

Du kan finne det nye garantidokumentet på regjeringen sine nettsider.

I tillegg er finner du departementets rundskriv i forbindelse med ny kommunal garanti ved utleie her.

Relevante artikler: