Leietakers erstatningsansvar

leiers-erstatningsansvar

Reglene om leietakers erstatningsansvar finnes i husleieloven § 5-8.

Leietaker er alltid pliktig til å betale erstatning hvis misligholdet skyldes egne feil eller forsømmelser (skyldansvar), jf. husleieloven § 5-8 femte ledd. Også hvis det er på grunn av noen han må identifiseres med. Hvis leieren har tilkalt en rørlegger som forårsaker vannskader i eiendommen ved uaktsomhet, blir han erstatningsansvarlig som om han hadde utført arbeidet selv.

Likt med at leier har forårsaket selve skaden, regnes det at utleiers tap skyldes forhold på leiers side, f.eks. at han unnlater å melde fra om en skade som er under utvikling, jf. husleieloven § 5-5.

Erstatningsansvaret omfatter alle tap på utleiers side som følge av misligholdet.

Les også: Dette bør en husleiekontrakt inneholde

Selv om leieren ikke kan holdes ansvarlig etter reglene over, kan han pålegges erstatningsansvar etter kontrollansvarsregelen i husleieloven § 5-8 første ledd. Dette ansvaret er i utgangspunktet objektivt; leieren plikter å erstatte ethvert tap som kan tilbakeføres til brudd på leierpliktene i husleielovens kapittel 5.

Leiertakeren slipper imidlertid ansvar dersom han kan godtgjøre at misligholdet skyldes en hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av.

Ansvaret kan settes ned dersom det vil virke urimelig for leieren ut fra størrelsen på tapet i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og ut fra forholdene ellers.

Se vår nedlastbare mal for oppsigelse av leieavtale

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *