Begjæring om utkastelse av leietaker

begjaering-om-utkastelse-av-leietaker

Innledning

Begjæring om utkastelse gjøres enklest ved å benytte et ferdig skjema for dette. Namsmannens eget skjema for begjæring om utkastelse kan du laste ned her.

Bruker man dette skjemaet sparer man seg for arbeid med å selv utforme en begjæring, og man er sikker på at det som skal være med i begjæringen blir med.

Under vil de enkelte rubrikker i skjemaet kort kommenteres:

  • Prosessfullmektig – fyller man ut skjemaet selv, har man ingen prosessfullmektig, som i såfall som regel hadde vært en advokat. La derfor dette feltet stå åpent.
  • Saksøker – Den som begjærer utkastelse er saksøker. Det er viktig at saksøker er den samme som den som i kontrakten står som utleier.
  • Saksøkte – Det er leieren som er saksøkte i utkastelsessaken. Benytt adressen på den leide boligen. Hvis man vet at leieren bor et annet sted, bør namsmyndighetene opplyses om også denne adressen.
  • Tvangskraftig tvangsgrunnlag – Her krysses det av i feltet som angir hva som er grunnen til at utkastelse begjæres. Her kan man og skal man også legge ved vedleggene som står oppført, og krysse av hvilke vedlegg man har lagt med.
  • Sted – Det er adressen til utleieboligen som er stedet der utkastelsen ønskes gjennomført.
  • Hustand – her skriver man navnet på eventuelle andre personer i leietakerens husstand.
  • Krav – her skriver man summen på utlegg man har hatt i forbindelse med utkastelsesprosessen, dvs. evt. advokatbistand, gebyrer til namsmyndighetene osv, evt. utstående husleie osv. Husk at kravene bør dokumenteres.
  • Underskrift – saksøkers underskrift og dato.

Hvis man ikke ønsker å benytte et ferdig skjema er det ingenting i veien for å sette opp begjæringen selv. Kravene til hva en slik begjæring skal inneholde følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 5-2.

Se vår nedlastbare mal for oppsigelse av leieavtale

Begjæringen innleveres i fire eksemplarer. Det vil også påløpe et gebyr til namsmyndighetene for gjennomføring av utkastelsen. Dette kan man selvfølgelig kreve erstattet av leietakeren. Gebyret justeres årlig.

Se hva husleiekontrakten skal inneholde og hvordan du får tilgang til gratis husleiekontrakt

Saksbehandlingen hos namsmyndighetene

Det første namsmyndighetene vil gjøre er å foreta en vurdering av om utkastelsesbegjæringen kan tas til følge. Deretter vil de sende et brev til leieren hvor utkastelsesbegjæringen vedlegges og hvor leietakeren gis en 14 dagers frist til å uttale seg og komme med innsigelser, et såkalt tilsvar.

Når denne 14 dagers fristen har utløpt, vil namsmyndighetene vurdere begjæringen og eventuelt innkomne protester fra leietakeren. Deretter vil namsmyndighetene avgjøre om lovens vilkår for at utkastelse kan skje er oppfylt.

Hvis namsyndighetene finner at utkastelse kan skje, vil de sette en dato for utkastelse. Denne datoen settes regelmessig 14 dager frem i tid. Både leietaker og utleier vil bli varslet om den fastsatte dato.

Les også: Dette er reglene i husleieloven

Hvis ikke leietaker har flyttet frivillig innen tiden for utkastelse vil namsmyndigheten utføre utkastelsen ved personlig oppmøte, av og til i samarbeid med politiet. Dette innebærer blant annet at de skifter lås i boligen. Hvis leietaker er til stede ved utkastelsen, må han fjerne seg fra boligen. Har leietakeren ting stående i boligen får leietakeren som regel 14 dager til å hente disse.

Det er viktig å være klar over at utkastelsen ikke ansees som gjennomført før leierens ting er flyttet. Hvis det er betalingsmislighold som er grunnen til utkastelsen, vil leieren derfor kunne hindre utkastelse ved å gjøre opp det utestående helt frem til møbler og ting er fjernet.

Hvis leietakeren ikke fjerner sine ting innen fristen, vil enten namsmyndighetene fjerne dem, eller gi utleier tillatelse til å fjerne dem (det siste er mest vanlig). Tingene må oppbevares en viss tid, og kan så kastes eller selges. Kostnader ved utkastelsen kan så søkes dekket i salgssummen.

Relevante lenker:

 

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *