Kategori: Ukategorisert

 • Regler for Kameraovervåkning i Sameier og Borettslag

  Kameraovervåkning i sameier og borettslag er et kontroversielt emne som involverer avveiningen mellom sikkerhet og personvern. Her tar vi en dypere titt på reglene for kameraovervåkning i slike boligselskaper, basert på relevante kilder. Etablering og Formål med Kameraovervåkning Etablering av kameraovervåking av fellesareal i sameier og borettslag reguleres av en forskrift datert 2. juli 2018,…

 • Regler for Behandling av Personopplysninger i Sameier og Borettslag

  Beskyttelse av personopplysninger er en viktig del av sameiers og borettslags ansvar for å ivareta beboernes rettigheter og personvern. Her tar vi en dypere titt på reglene for behandling av personopplysninger i slike boligselskaper, basert på relevante kilder. Generelle Prinsipper for Behandling av Personopplysninger Når det gjelder behandling av personopplysninger, er et boligselskap «behandlingsansvarlig», uavhengig…

 • Regler for HMS i sameier og borettslag

  Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i sameier og borettslag er avgjørende for å sikre trygge og sunne boforhold for beboerne. I tillegg til å ivareta eiendomsverdien og opprettholde kvaliteten på eiendommen, bidrar en grundig HMS-tilnærming til å redusere risikoen for ulykker, helseskader og miljøproblemer. Her er en detaljert gjennomgang av viktigheten av HMS i sameier…

 • Individuell nedbetaling av felleslån i sameier og borettslag

  I sameier og borettslag er felleslån ofte en essensiell del av finansieringen for store prosjekter og vedlikeholdsoppgaver som gagner hele fellesskapet. Felleslånene bidrar til å sikre at nødvendige investeringer kan gjennomføres, samtidig som belastningen fordeles jevnt blant eierne. Imidlertid kan det oppstå situasjoner der enkelte eiere ønsker å nedbetale sin andel av felleslånet individuelt, enten…

 • Bærekraftige praksiser i boligselskaper: Veien mot en grønnere fremtid

  I dagens stadig mer miljøbevisste samfunn er bærekraftighet en sentral faktor i mange aspekter av livet vårt, inkludert måten vi bor på. Boligselskaper har en unik mulighet til å ta ledelsen i å implementere bærekraftige praksiser som kan ha positive ringvirkninger for både miljøet og beboerne. Denne artikkelen utforsker ulike måter boligselskaper kan ta i…

 • Regler for røyking i sameier og borettslag

  Røyking i sameier og borettslag er et tema som kan skape diskusjon og utfordringer når det kommer til å opprettholde et godt bomiljø for alle beboere. Denne artikkelen tar for seg reglene for røyking i slike boligselskaper og hvordan man kan balansere individuelle rettigheter med hensynet til fellesskapet. Røyking på fellesarealer I henhold til norsk…

 • Regler for bruk av trappeoppgang i sameier og borettslag

  Trappeoppgangen i sameier og borettslag er en viktig del av fellesområdene, som må brukes hensynsfullt for å sikre trygghet, tilgjengelighet og brannsikkerhet. Denne artikkelen tar for seg regler og ansvar knyttet til bruken av trappeoppgangen i slike boligkomplekser. Styrets ansvar for oppgangens bruk Styret i et boligselskap har ansvaret for å påse at trappeoppgangen brukes…

 • Utvikling av pengespill-lovene i Norge de siste 100 årene

  Pengespill, gamling eller tipping, nyter stor popularitet. Samtidig er det et område som skriker etter reguleringer og offentlig kontroll. Grunnen til dette er ikke minst risikoen for å spille seg fra gård og grunn og de følgene det får for både den som spiller og de nærmeste. Andre momenter er risikoen for hvitvasking og fordelingen…

 • Prestasjonsangst og utfordringene ved å være jusstudent

  Studenter innen juss står overfor en rekke unike utfordringer, og prestasjonsangst er en vanlig følgesvenn gjennom studietiden. Jusstudier er kjent for å være krevende og utfordrende, og dette kan skape mye press og stress blant studentene. Prestasjonsangst oppstår i situasjoner der man skal prestere eller bli vurdert. Det er en frykt for å mislykkes eller…

 • Hvilke rettigheter gir lovverket til deg med sosial angst?

  Sosial angst er en tilstand som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Det er en psykisk lidelse som er preget av intens frykt og angst i sosiale situasjoner. Sosial angst kan være så alvorlig at det kan påvirke ens evne til å utføre daglige aktiviteter og føre til isolasjon og ensomhet. I denne artikkelen…