Advokaten svarer: Når må jeg betale skatt på bitcoin?

Spørsmål: Jeg har investert i bitcoin de siste årene, og lurer på når jeg må betale skatt på mine gevinster. Må jeg betale skatt når jeg kjøper bitcoin, eller bare når jeg selger dem?

Advokaten svarer:

Skattlegging av kryptovaluta, som bitcoin, er et komplekst tema som har utviklet seg mye de siste årene. I Norge anses kryptovaluta som et formuesobjekt, og gevinster og tap ved handel med kryptovaluta er dermed skattepliktige.

Det er viktig å merke seg at du ikke betaler skatt når du kjøper bitcoin. Du betaler kun skatt når du realiserer en gevinst, det vil si når du selger bitcoin eller bytter dem mot andre kryptovalutaer eller norske kroner.

Beregning av gevinst/tap

For å beregne gevinsten eller tapet du har hatt på en bitcoin-investering, må du først fastslå din innkjøpspris. Ved kjøp av bitcoin for norske kroner er innkjøpsprisen ganske enkelt den summen du betalte. Ved kjøp av bitcoin for en annen kryptovaluta, må du bruke den gjeldende kursen for den andre kryptovalutaen på kjøpsdatoen. Når du selger bitcoin, er salgssummen din inntekt. Forskjellen mellom innkjøpspris og salgssum utgjør dermed din gevinst eller ditt tap. Vær oppmerksom på at valutagevinster og tap fra veksling mellom kryptovalutaer også skal tas med i beregningen.

Eksempel:

  • Du kjøper 1 bitcoin for 50.000 kroner i januar 2021.
  • I desember 2024 selger du 1 bitcoin for 100.000 kroner.

Din gevinst er 50.000 kroner (salgssum – innkjøpspris). Du må dermed betale skatt på denne gevinsten i din skattemelding for 2024.

Dokumentasjon og rapportering

Det er din plikt som skattyter å ha oversikt over alle dine kryptovaluta-transaksjoner og beregne gevinst/tap for hver enkelt transaksjon. Dessverre finnes det ingen offisiell rapporteringsplikt for kryptovaluta i Norge. Du må derfor selv oppgi alle dine inntekter og formue knyttet til kryptovaluta i skattemeldingen din. Det er viktig å bruke kursen på den børsen hvor transaksjonen skjedde for å sikre en nøyaktig beregning. I tillegg til å oppgi inntekter og formue, må du også beholde all dokumentasjon knyttet til dine kryptovaluta-transaksjoner, inkludert kjøps- og salgskvitteringer, utdrag fra kryptovaluta-børser, og eventuelle skattemeldinger fra tidligere år.

Formuesskatt

Som nevnt ovenfor, inngår kryptovaluta du eier ved årsslutt i din skattemessige formue. For å beregne verdien av dine bitcoin-beholdninger for formuesskatten, må du bruke den gjeldende kursen per 1. januar i året etter inntektsåret. For eksempel, hvis du eier 1 bitcoin per 1. januar 2025, og kursen på bitcoin da er 10.000 kroner, vil verdien av din bitcoin-beholdning for formuesskatten være 10.000 kroner.

Frivillig retting

Skatteetaten har varslet om store mørketall for kryptovaluta, og de har satt i gang en målrettet innsats for å identifisere skattytere som ikke har rapportert sine kryptovalutainvesteringer. Dersom skattemyndighetene oppdager at du ikke har rapportert og skattet bitcoin riktig, risikerer du å ilegges tilleggsskatt på inntil 60 %. For å unngå dette, kan du benytte deg av ordningen med frivillig retting, også kalt skatteamnesti. Dette innebærer at du på eget initiativ endrer dine skattemeldinger for inntil de tre siste inntektsårene for å oppgi tidligere ubeskattede inntekter og formue knyttet til kryptovaluta. For skattemeldinger gjeldende lenger tilbake i tid, må du ta kontakt med skattekontoret ditt.

Ønsker du å vite hvordan du kan kjøpe bitcoin og annen kryptovaluta på en trygg måte så har ForbrukerNorge.no en god guide her: https://www.forbrukernorge.no/kjop-og-selg-bitcoin/


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *