Utleie av bolig til flyktninger

Spørsmål: Vi vurderer å leie ut en utleieleilighet vi eier til flyktninger som har fått oppholdstillatelse. Er det noe spesielt vi bør tenke på ved utleie til flyktninger, og hvordan kan vi sikre oss best mulig juridisk dersom det oppstår krav mot leietaker på grunn av at de ikke betaler leie eller ødelegger ting i leiligheten? Kan vi ta forbehold om at kun et visst antall mennesker kan bo i leiligheten?

Svar: Det i det store og hele liten forskjell på utleie til flyktninger med oppholdstillatelse og andre leietakere. Det er det samme lovverket som gjelder, nemlig husleieloven.

Det bør i alle tilfeller fylles ut en god leiekontrakt, og dere bør sørge for at leietakerne stiller depositum eller garanti som er like god som depositum. Ofte ønsker flyktninger å stille garanti gjennom NAV/kommunen. En garanti som kun gjelder skyldig husleie er ikke å anbefale, da bør man i hvert fall kreve en tilleggssikkerhet som også gjelder annet mislighold av leiekontrakten, f.eks. ved skader på husrommet. Der kommunen stiller en garanti bør derfor innholdet i garantien leses nøye. Regjeringen har utarbeidet et felles garantidokument for kommunal garanti som dere bør kreve at kommunen benytter seg av.

Det er mulig å ta forbehold om at kun et visst antall personer skal bebo husrommet i leiekontrakten, men husleielovens bestemmelser vil likevel gå foran i noen tilfeller. Leietaker kan f.eks. fritt ta inn familie i husstanden sin uavhengig av hva leiekontrakten sier.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *