Separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse

skilsmisse

Innledning

Reglene for separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse finnes i ekteskapsloven kapittel 4.

Etter eksteskapsloven § 19 er det fire veier frem til oppløsning av ekteskapet ved skilsmisse:

  • Separasjon etter § 21
  • Samlivsbrudd etter § 22
  • Direkte skilsmisse etter § 23
  • Direkte skilsmisse etter § 24 fjerde ledd

Separasjon og samlivsbrudd

Den normale veien til skilsmisse skjer gjennom en forutgående separasjon eller samlivsbrudd. Vilkårene for å få separasjon er derfor sentrale. Etter ekteskapsloven § 20 er vilkåret følgende:

«En ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, har krav på separasjon» 

Ektefellen behøver ikke å begrunne hvorfor vedkommende vil bli separert. I en del tilfeller vil begge ektefellene i fellesskap kreve separasjon, og dette er selvfølgelig ikke loven til hinder for.

Begrepet separasjon brukes om separasjon etter bevilling (eller i noen tilfeller dom), mens det ellers tales om samlivsbrudd (hvis ektefellene kun har flyttet fra hverandre).

En ektefelle har krav på separasjon selv om partene ikke er enige om de andre spørsmål som bruddet reiser, for eksempel forholdet til barna eller det økonomiske oppgjøret. Men hvis det eksisterer barn under 16 år, kan separasjon bare begjæres når det foreligger bevis på at mekling har vært forsøkt mellom ektefellene.

Når separasjonsbevillingen gis begynner separasjonstiden å løpe, slik at partene ett år senere kan kreve skilsmisse etter ekteskapsloven § 21.

Separasjonsbevillingen mister sin virkning hvis ektefellene fortsetter eller gjennomtar samlivet. Dette skjer allikevel ikke hvis samlivet fortsetter i en overgangstid eller ved kortvarige forsøk på å gjennoppta samlivet.

Adgangen til skilsmisse er imidlertid ikke betinget av at partene har vært separert. Også et samlivsbrudd gir hver av ektefellene rett til å kreve skilsmisse, men da må samlivet ha vært brutt i minst to år, jf. ekteskapsloven § 22.

Et samlivsbrudd forutsetter at ektefellene har brutt med hverandre og lever adskilt.

Skilsmisse uten forutgående separasjon

Loven åpner i to tilfelle for adgang til direkte skilsmisse uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd.

Ekteskapsloven § 23 gir adgang til skilsmisse ved visse tilfeller av overgrep og ved tvangsekteskap. Videre gir ekteskapsloven § 24 tredje ledd adgang til direkte skilsmisse hvis den andre ektefellen har giftet seg på nytt tross forbudet i ekteskapsloven § 4 om inngå et ekteskap så lenge et tidligere ekteskap består.

Relevante artikler:

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *