Kategori: Familierett

 • Barnebidrag og foreldrenes forsørgelsesplikt

  Innledning Foreldrene har plikt til å forsørge sine barn og til å dekke utgiftene til barnets utdannelse. Denne plikten er en plikt som gjelder uansett hvordan forholdet mellom foreldrene er, og uansett hvordan forholdet mellom barnet og vedkommende forelder er.

 • Foreldreansvaret ved separasjon og skilsmisse

  De rettslige bånd mellom foreldre og barn knyttes i første rekke gjennom foreldreansvaret. Foreldreansvaret gir både rettigheter og forpliktelser ovenfor barnet, og gjelder i første rekke de personlige forhold mellom foreldre og barn. Den (de) som har foreldreansvaret er også barnets verge. Dette fremgår av vergemålsloven § 3. Vergemålet medfører en styringsrett over barnets økonomi…

 • Separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse

  Separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse

  Innledning Reglene for separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse finnes i ekteskapsloven kapittel 4. Etter eksteskapsloven § 19 er det fire veier frem til oppløsning av ekteskapet ved skilsmisse: Separasjon etter § 21 Samlivsbrudd etter § 22 Direkte skilsmisse etter § 23 Direkte skilsmisse etter § 24 fjerde ledd Separasjon og samlivsbrudd Den normale veien til skilsmisse…

 • Opprettelse av ektepakt

  I en del tilfeller krever lovverket at avtaler mellom ektefeller skal inngås i en bestemt form for å være gyldig – avtalen skal skje ved ektepakt.  Noen avtaler som skal inngås som ektepakt er: – avtale om endringer i formuesordningen, også når de inngås før ekteskapet – gaver mellom ektefeller – avtale om at felleseiet…