Opprettelse av ektepakt

opprettelse av ektepakt

I en del tilfeller krever lovverket at avtaler mellom ektefeller skal inngås i en bestemt form for å være gyldig – avtalen skal skje ved ektepakt. 

Noen avtaler som skal inngås som ektepakt er:

– avtale om endringer i formuesordningen, også når de inngås før ekteskapet
– gaver mellom ektefeller
– avtale om at felleseiet skal deles

Formkravet til ektepakten er lovfestet i ekteskapsloven § 54, og er likt for det som gjelder for testamenter. Ektepakten må for det første være skriftlig. Videre må ektefellene samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godkjent og som er tilstede sammen underskrive ektepakten.

Hvis ektepakten bare er til fordel for den ene ektefelle er det ikke nødvendig at denne medvirker til ektepaktens opprettelse. Det er heller ikke nødvendig at denne ektefellen har kjennskap til at ektepakten opprettes.

Skal ektepakten få virkning ovenfor ektefellens kreditorer må den tinglyses. Tinglysningen skjer i Ektepaktregisteret ved Brønnøysundregisteret.

Relevante artikler:

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *