Måned: januar 2017

  • Hva slags flertall kreves ved vedtak om utbygging av loft i et sameie?

    Spørsmål: Vi vurderer å bygge ut loftet i vårt sameie som er fellesareal. Planen er å bygge om til nye seksjoner og senere selge disse. Hva slags flertall kreves i sameiermøtet for å fatte et vedtak om loftsutbygging? Svar: Vedtak om loftsutbygging i et seksjonert sameie vil som hovedregel kreve det man kaller kvalifisert flertall,…

  • Når er utskiftning av vinduer og dører søknadspliktig?

    Spørsmål: Vi skal sette inn nye vinduer og dører i vår bolig. Er dette noe vi må søke om? Svar: Dersom du ønsker å skifte ut eller sette inn nye vinduer og dører på din bolig bør du være klar over at dette kan være søknadspliktig. Hvorvidt et tiltak er søknadspliktig reguleres av plan- og bygningsloven.…