Hva slags flertall kreves ved vedtak om utbygging av loft i et sameie?

Spørsmål: Vi vurderer å bygge ut loftet i vårt sameie som er fellesareal. Planen er å bygge om til nye seksjoner og senere selge disse. Hva slags flertall kreves i sameiermøtet for å fatte et vedtak om loftsutbygging?

Svar: Vedtak om loftsutbygging i et seksjonert sameie vil som hovedregel kreve det man kaller kvalifisert flertall, det vil si to tredjedels flertall av de avgitte stemmene.

Grunnen til dette er at vedtak om utbygging av loft som er fellesareal for det første vil anses som vedtak om ombygging eller endring av bebyggelsen som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, jf. eierseksjonsloven § 30 annet ledd bokstav a.

Undertiden vil et slikt vedtak om loftsutbygging for senere videresalg også være vedtak om omgjøring av fellesarealer til nye seksjoner eller utvidelse av eksisterende seksjoner.

I begge disse tilfellene kreves kvalifisert flertall, altså to tredjedeler av de avgitte stemmene. Stemmer regnes kun av de sameierne som faktisk møter opp på sameiermøtet. Dersom noen sameiere velger å avgi blanke stemmer skal disse stemmene regnes som ikke avgitt.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *