Retten til ferie

retten-til-ferie

Arbeidstakerens rett til ferie og feriegodtgjørelse er regulert i ferieloven.

Arbeidstakere har rett til feriefritid i 25 virkedager hvert ferieår, jf. ferieloven § 5 (1). Ferieåret følger kalenderåret, jf. ferieloven § 4.

Ferieloven har bestemmelser som blant annet gir arbeidstakeren krav på å ta ut feriedagene om sommeren, jf. ferieloven § 7, men innefor lovens rammer er det arbeidsgiveren som fastsetter tiden for ferien etter drøftelser med de ansatte i god tid før ferien.

Les også: Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

I mange arbeidsforhold er det tariffavtalt fem ukers ferie, da er det de tariffavtalte vilkårene som får anvendelse, og ikke nødvendigvis ferieloven. Dette kan for eksempel gjelde adgangen til å overføre ferietid til et påfølgende ferieår.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *