Permittering i arbeidsforhold

permittering-i-arbeidsforhold

Når drifthindringer inntreffer i en virksomhet, vil det ofte være mer hensiktsmessig å permittere de ansatte enn å si dem opp, og en slik ordning har vokst frem gjennom sedvane og regulering gjennom tariffavtalene. Domstolene har også lagt til grunn at permittering kan anvendes selv om uttrykkelig avtale om det ikke foreligger.

Permitteringsadgangen kan imidlertid være avskåret eller begrenset ved arbeidsavtale eller tariffavtale, og permittering kan ikke anvendes hvor det er tale om permamente driftsinnskrenkninger; da skal oppsigelse anvendes.

Les også: Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Lønnsplikten under permittering er regulert i permitteringslønnsloven.

Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode den første tid etter at permittering er iverksatt. Arbeidsgiverperioden løper fra og med den første arbeidsdag permitteringen omfatter. Arbeidsgiverperiodens lengde er
a) 10 arbeidsdager ved hel permittering og ved minst 40 % reduksjon av arbeidstiden,
b) 15 arbeidsdager ved mindre enn 40 pst. reduksjon av arbeidstiden

Arbeidstakere som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, har rett til å si opp sin stilling med en kortere oppsigelsesfrist enn den som ellers gjelder. Fristen er 14 dager.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *