Regler for inkasso

Stadig flere nordmenn opplever utfordringer med å betale regningene sine. Nordmenn elsker å handle med faktura, og dessverre fører dette til at antall inkassosaker i Norge øker hvert år. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan en inkassosak fungerer og hvilke regler som gjelder for en inkassosak.

Betal innen fristen

Når du får en regning i posten er det lurt å betale innen fristen på regningen. Dersom du vet at du ikke klarer å betale inne fristen på fakturaen bør du ta kontakt med kreditor så fort som mulig for å be om en betalingsutsettelse. Det viktigste er at du ikke overser regningene fordi du ikke kan betale. Da ender du raskt med gjeldsproblemer det er vanskelig å komme seg ut fra. Hos gjeldsproblemer.com kan du leser mer om hva du kan gjøre dersom du sliter med gjeldsproblemer.

Dersom du ikke betaler regningen din innen fristen vil du få en purring, og da kan kreditor kreve deg for forsinkelsesrenter på det forfalte beløpet. I 2020 er forsinkelsesrenten på 9,50 %. Du har muligheten til å regne ut forsinkelsesrenten automatisk på nettsiden forsinkelsesrente.no.

Kreditor har muligheten til å sende deg et ubegrenset antall purringer, og så sant det har gått 14 dager etter betalingsfristen kan kreditor også kreve et purregebyr i tillegg til forsinkelsesrenter. Purregebyret i 2020 kan være på maks 35 kroner, og dette gebyret kan kun kreves for to purringer.

Når kan kreditor sende saken til inkasso?

Før en regning sendes til inkassobehandling har du krav på å få et inkassovarsel. Om du betaler inkassovarselet innen fristen vil du ikke bli avkrevd for inkassosalærer. Et inkassovarsel kan først kreves når det har gått 14 dager siden regningen opprinnelig forfalt. Gebyret for inkassovarsel er på 35 kroner per 2020, og kan kun kreves dersom kreditor ikke tidligere har krevd to purregebyrer.

Inkassovarselet skal gi deg informasjon om hva kravet gjelder, hvor stort kravet er og varsle om at inkasso vil bli iverksatt dersom ikke regningen betales innen 14 dager.

Betaler du fortsatt ikke regningen etter at du mottar inkassovarsel, kan kreditor sende deg en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen skal informere deg om at du må betale innen 14 dager eller at du kan komme med eventuelle innvendinger til kravet innen samme frist. Betalingsoppfordringen skal også opplyse om:

  • Navnet på kreditor
  • Hva kravet gjelder
  • Kravets størrelse med spesifisering av renter og gebyrer
  • Hvilken dato rentene er beregnet fra
  • At rettslig inndrivelse vil bli iverksatt om du ikke betaler innen 14 dager

Kreditor eller inkassoselskapet kan kreve 210 kroner (pr 2020) for betalingsoppfordringen, men dette gjelder kun dersom betalingsoppfordringen følger lovens krav.

Rettslig inndriving av et inkassokrav

Dersom det er tvist om kravet må inkassoselskapet gå til domstolen for å kunne kreve inn pengene. Dette betyr i realiteten en klage til forliksrådet. Her vil det påløpet et rettsgebyr på 1172 kroner (pr 2020). I tillegg vil inkassoselskapet kunne kreve et ekstra gebyr for jobben de gjør. Inkassosatsen begynner på 700 kroner og øker deretter progressivt etter hvor lang tid det er siden det opprinnelige kravet forfalt.

Om du ikke er enig i kravet er det viktig at du gir inkassoselskapet beskjed om at det er strid om kravet. Da kan ikke inkassoselskapet kreve inkassosalærer før saken er avgjort av forliksrådet.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *