Andelseierens vedlikeholdsplikt

andelseiers-vedlikeholdsplikt

Reglene om andelseierens vedlikeholdsplikt i borettslag finner man i burettslagslova § 5-12;

§ 5-12. Vedlikehald o.a. frå andelseigaren
(1) Andelseigaren skal halde bustaden i forsvarleg stand.

(2) Andelseigaren skal halde ved like slikt som vindauge, røyr, leidningar, inventar, utstyr, apparat og innvendige flater i bustaden.

(3) Vedlikehaldet femner òg om nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som røyr, leidningar, inventar, utstyr, apparat, tapet, golvbelegg, vegg-, golv- og himlingsplater, skiljevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmar, men ikkje utskifting av vindauge og ytterdører til bustaden, eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, berande veggkonstruksjonar og røyr eller leidningar som er bygde inn i berande konstruksjonar.

(4) Vedlikehaldsplikta gjeld òg utbetring av tilfeldig skade.

(5) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram av paragrafen her. Ein andelseigar kan òg gjere avtale med laget om anna fastlegging av plikta.

Andelseieren vedlikeholdplikt omfatter bruksenheten, boder, grunnareal og andre rom eller deler av rom, gjenstander og innretninger som seksjonseieren har bruksrett til, for eksempel terrasser og balkonger.

Vedlikeholdsplikten innebærer at man skal holde andelen forsvarlig ved like. Med dette menes at vedlikeholdet ikke må bli så dårlig at eiendommens totale verdi blir redusert eller at det oppstår skader eller ulemper for de andre andelseierne.

Plikten vil vedlikehold omfatter blant annet:

 • vindu, for eksempel utvendig og innvendig rutevask, male innvendige karmer, male utvendige karmer dersom det er praktisk mulig å komme til, å bytte glassrute, men likevel ikke utskifting av hele vinduet,
 • innvendige dører med karmer,
 • rør, for eksempel staking av rør frem til den forgreining der rør fra en bruksenhet går sammen med rør fra andre bruksenheter,
 • ledninger med brytere
 • sikringsskap og koblingsbokser i bruksenheten,
 • skap, benker, henunder kraner, blandebatteri med pakninger og termostat,
 • inventar, for eksempel varmtvannsbereder, som er montert inne i bruksenheten,
 • innretninger, for eksempel til oppvarming av bruksenheten, som er montert inne i leiligheten,
 • utstyr i leiligheten,
 • den delen av et callinganlegg som befinner seg inne i leiligheten,
 • innvendige flater i leiligheten, slik som gulvbelegg, tapet, veggplater, gulvplater og himlingsplater,
 • innvendige flater på balkong, veranda eller terrasse,
 • ytterdør i leiligheten, en likevel ikke utskifting av hele ytterdøren,
 • skillevegger,
 • listverk

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *