Slik velger du riktig takstmann

Dersom du skal selge din bolig eller opplever feil og mangler på en bolig du eier, vil du gjerne ha behov for en takstmann som kan gjøre en byggteknisk gjennomgang av boligen. Det er imidlertid ikke bare til din bolig at en takstmann kan være nyttig. Takstmenn kan også taksere f.eks. biler og båter. Når du velger takstmann er det viktigste at du velger riktig takstmann. Med det mener vi at du før det første velger en dyktig takstmann, og en takstmann som er flink på nettopp det du har behov for.

Det finnes mange takstmenn der ute. Takstmann er ikke en beskyttet tittel, noe som betyr at hvem som helst kan kalle seg takstmann. At takstmann ikke er en beskyttet tittel betyr at du, dersom du ikke er flink til å gjøre forundersøkelser, kan ende opp med en takstmann som rett og slett ikke er faglig flink. Da kan du risikere at din bolig blir verdsatt eller vurdert på feil måte av noen som ikke har peiling på byggtekniske vurderinger. Det er derfor viktig at du ikke bare velger en takstmann, men at du velger en riktig takstmann med den nødvendige kunnskapen som trengs for å gjøre en god faglig jobb. I denne artikkelen får du noen tips til hvordan du velger en riktig takstmann for jobben.

Velg en takstmann som er sertifisert

Når du ser etter en takstmann bør du alltid velge en takstmann som er sertifisert. En sertifisert takstmann sikrer deg at takstmannen har gjennomgått den nødvendige utdannelsen som kreves for å gjøre en faglig og taksering av boligen din.

I Norge er det ti bransjeorganisasjoner som sørger for sertifisering av takstmenn. Dette er NITO Takst og Norges Takseringsforbund. Begge bransjeorganisasjonene tilbyr en solid utdannelse og kursing i byggteknikk for takstmenn, og ved endt utdanning vil takstmennene kunne bli sertifiserte i en av de to bransjeorganisasjonene. For å bli sertifisert takstmann i NITO kreves det blant annet at du er ingeniør, byggmester eller har byggteknisk fagskole. Hos Norges Takseringsforbund kreves det blant annet at du har bakgrunn som mur- og tømrermester, sivilingeniør eller har byggteknisk fagskole for å kunne bli sertifisert som takstmann. Andre relevante bakgrunner kan også aksepteres, så sant man fullfører en tilleggsutdanning og selvfølgelig organisasjonens eget takstmannskurs.

Men husk at selv om en takstmann er sertifisert som takstmann av NITO Takst eller Norges Takseringsforbund, er dette heller ingen garanti for at takstmannen vil gjøre en god jobb. Vi anbefaler at du kontakter en av bransjeorganisasjonene før du velger en takstmann, slik at de kan forsøke å finne en som egner seg til ditt behov.

Hva gjør en takstmann?

En takstmann sin viktigste oppgave er å taksere. Å taksere betyr å verdsette. Takstmannens viktigste arbeidsområde er taksering knyttet til eiendom. Dersom du skal finne ut hva boligen din er verdt, kan denne takseres av en takstmann. I forbindelse med salg av bolig kan man velge å utarbeide en takstrapport eller en boligsalgsrapport. Dette er det en takstmann som gjør. Skal man selge en bolig via megler og tegne eierskifteforsikring, er det et krav om at man har en boligsalgsrapport eller en verditakst.

I forbindelse med utarbeidelse av boligsalgsrapport eller verditakst vil takstmannen gjøre en visuell befaring uten at fysiske inngrep i boligen foretas.

Men det er ikke bare i forbindelse med salg av bolig at takstmann er nødvendig. Dersom du oppdager feil og mangler eller det oppstår skader på en eiendom, vil man gjerne ha behov for en takstmann for å lage en rapport som dokumenterer manglene eller skadene. En slik rapport er f.eks. viktig for å dokumentere mangler og skade overfor forsikringsselskapet eller dersom man som kjøper av en eiendom skal rette et krav mot selger.

De vanligste arbeidsområdene for en takstmann er:

  • taksering av boligeiendommer – inkludert verditaksering, skadetaksering og tilstandsanalyse,
  • taksering av landsbrukseiendommer,
  • taksering av næringseiendommer,
  • taksering av biler, båter, innbo og annet inventar,
  • taksering av driftsmidler som maskiner og annet løsøre.

En takstmann må kjenne til en rekke lovverk og regler, blant annet plan- og bygningsloven med forskrifter som teknisk forskrift og byggesaksforskriften. I tillegg må takstmannen ha kunnskap om byggtekniske bransjenormer.

Klage på takstmann

Som fagmann vil takstmannen kunne bli erstatningsansvarlig dersom han eller hun gjør en feil. Takstmannens ansvar reguleres av det såkalte profesjonsansvaret, som er et ulovfestet erstatningsansvar. Dersom takstmannen gjør feil fordi han eller hun har opptrådt grovt uaktsomt, er det ofte mulig å kreve et eventuelt økonomisk tap erstattet av den aktuelle takstmann. I denne forbindelse finnes det ulike klageordninger for takstmenn. Den viktigste klageinstansen er Reklamasjonsnemda for Takstmenn. Dette er en klagenemd som blant annet er satt sammen med deltakere fra Forbrukerrådet og de ulike bransjeorganisasjonene. Reklamasjonsnemda for takstmenn behandler tvister mellom forbruker og takstmann som gjelder takstmannens arbeid med takseringsoppdrag på bolig og fritidsbolig. Det er imidlertid et krav om at takstmannen er medlem i Norges takseringsforbund eller NITO Takst for at denne skal kunne klages inn. Klagenemda tar kun stilling til om takstmannen har handler i strid med god takseringsskikk eller ikke, og tar ikke stilling til eventuelle erstatningskrav.

For man klager en takstmann inn for Reklamasjonsnemda for takstmenn, må man først ha kontaktet den aktuelle takstmann direkte og forsøkt å løse tvisten på denne måten.

Ved erstatningskrav mot takstmenn er det de alminnelige domstolene som er tvisteløsningsorgan.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *