Hvor lang behandlingsfrist har kommunen i byggesaker?

Kommunen har en lovfestet frist på 12 uker for å behandle en søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen har behov for å innhente ytterligere opplysninger eller uttalelser fra andre instanser, kan fristen forlenges med inntil 12 uker. Totalt kan dermed behandlingsfristen være inntil 24 uker.

Det er viktig å merke seg at behandlingsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet en komplett søknad er mottatt av kommunen. En søknad som ikke er komplett vil ikke starte behandlingsfristen før alle nødvendige opplysninger er innhentet.

Det kan også være avvik fra denne fristen dersom det er spesielle omstendigheter som tilsier det, for eksempel dersom det er behov for å gjennomføre en konsekvensutredning eller dersom tiltaket vil ha vesentlige virkninger for miljø eller kulturminner.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *