Hvilke regler gjelder for solcelleanlegg til næringsbygg?

Miljøvennlig strøm i form av solcelleanlegg blir stadig mer populært, og de siste årene har solcelleanlegg på næringsbygg blir stadig mer vanlig.

Mange lurer på hvilke regler som gjelder ved montering av solcelleanlegg til næringsbygg, og i denne artikkelen tar vi derfor en rask gjennomgang av reglene.

Kan være søknadspliktig

Dersom man vurderer å montere solcelleanlegg på et næringsbygg er det viktig å være klar over at dette kan være søknadspliktig til kommunen.

Det er derfor viktig å få en rask avklaring om solcelleanlegget er søknadspliktig før man designet anlegget. Da kan man ta hensyn til eventuelle begrensningen som gjelder allerede i planleggingsfasen.

Vi anbefaler at man kontakter kommunen for å få avtalt en forhåndskonferanse på et tidlig tidspunkt i planleggingsprosessen. Her får man avklart om det er spesielle hensyn man må ta, og om man må søke om å få godkjent solcelleanlegget.

Det er plan- og bygningsloven som regulerer byggeprosesser, og etablering av solcelleanlegg på næringsbygg kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav c (fasadeendring) eller bokstav f (oppføring, endring eller reparasjon av byggtekniske installasjoner).

Dersom etableringen skjer innenfor en bruksenhet eller branncelle i et eksisterende byggverk, vil imidlertid tiltaket være unntatt fra søknadsplikt, siden dette blir vurdert som en enkel installasjon uten konsekvenser for bygningskonstruksjonens brannsikkerhet.

I Oslo gir plan- og bygningsetaten ut en egen veileder som skal informere om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, og om hva som skal til for å gå godkjent en søknad. Denne veilederen fokuserer primært på hvordan kommunen vurderer spørsmålet om søknadsplikt på grunn av en fasadeendring.

Merk at det kan være andre momenter som avgjør søknadsplikten, f.eks. brannsikkerhet, og som ikke omfattes av veilederen.

Der som normalt vil avgjøre om monteringen av solcelleanlegget er søknadspliktig eller ikke er om fasadens karakter blir vesentlig endret. Dette kan bero på bygningens kulturminneverdi og arkitektur, eller på strøkets karakter.

Det kan være nødvendig å be kommunen om et faglig skjønn for å avgjøre om solcelleanlegget vil medføre en fasadeendring. Det er derfor lurt med en forhåndskonferanse. 

Plasseringen av solcelleanlegget kan være avgjørende. Plasseringen av solcelleanlegget må være ordnet og ta hensyn til bygningens form. Videre bør solcelleanlegget ligge pant på tak eller fasade.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *