Dette dekker en forsikring for sameier og borettslag

At det er viktig å forsikre bygningsmassen man eier er det liten tvil om.

Når man bor i et sameie eller borettslag er det imidlertid fellesskapet som eier bygningsmassen, og da er det andre forsikringer som gjelder enn om man bor i f.eks. en enebolig.

For sameier og borettslag er det egne bygningsforsikringer som gjelder, og de fleste forsikringsselskapene tilbyr denne typen forsikringer.

Men hva dekkes egentlig av en forsikring til sameier og borettslag?

Det kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap hva som dekkes av en forsikring til sameier og borettslag.

Det finnes mange ulike forsikringer for sameiet og borettslag der ute, og på forsikre.no kan du innhente tilbud fra flere forsikringsselskap samtidig.

Det er en del grunndekninger som du stort sett kan være sikker på at er inkludert uavhengig av hvilket selskap du kjøper en felles bygningsforsikring fra.

Skade på bygning

For det første dekker forsikringene for sameier og borettslag ulike skader på bygningen, fellesareal og uteområder.

Slike skader kan  f.eks. oppstå som følge av brann eller vannlekkasjer, og er en veldig viktig dekning å ha der man eier en bygning i fellesskap.

Bygningsmassen i sameier og borettslag er vanligvis stor, og utbedringer av omfattende skader kan være svært kostnadskrevende.

Selv om vedlikehold av bygningsmassen er et fellesansvar, der kostnadene fordeles på samtlige eiere, er det likevel essensielt å ha en god forsikringsdekning som sikrer forutsigbarhet dersom skaden skulle inntreffe.

Skader forårsaket av mus og andre skadedyr

De fleste forsikringer for sameier og borettslag har en skadedyrdekning i seg. Denne dekninger gjelder både skader forårsaket av skadedyr, og kostnader til å bekjempe ulike typer skadedyr.

De vanligste skadedyrene man finner i borettslag og sameier er mus, rotter og maur, og de fleste forsikringer dekker både skader forårsaket av disse, samt kostnader man har for å bli kvitt skadedyrene.

Ansvarsforsikring for styreansvar

Å sitte i styret i et borettslag eller sameie medfører mer ansvar enn mange kanskje er klar over.

Les her om hvilke regler som gjelder i borettslag

Dersom man på en uaktsom eller forsettlig måte misligholder sine plikter, og dette fører til et økonomisk tap for borettslaget eller sameiet, kan man som styreleder eller styremedlem bli personlig erstatningsansvarlig for tapet.

De fleste forsikringer for sameier og borettslag har en egen styreansvarsforsikring innebygget. 

Dette er en veldig viktig dekning for deg som sitter i styret i borettslaget eller sameiet, da erstatningskravene som kan komme som følge av styreansvar i verste fall kan medføre personlig konkurs for den det gjelder.

Ulykker ved dugnad og barn som leker

Dugnadsånden i borettslag og sameier står sterkt i Norge, men hvert år er det noen som skader seg under dugnadsarbeid. I verste fall kan dette medføre store økonomiske tap for den forulykkede.

Det er derfor viktig at forsikringen for sameiet og borettslag dekker tap som følge av slike skader, dersom man skulle være så uheldig å skade seg mens man er med på dugnad for fellesskapet.

Det samme gjelder dekning ved skader på barn som leker på borettslagets eller sameiets eiendom, f.eks. på en felles lekeplass på fellesarealene.

Velg en forsikring som dekker kostnader som kan oppstå ved slike skader, så slipper man store økonomiske tap dersom uhellet er ute.


Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *