Dagmulkt/dagbøter ved forsinket overtakelse av nyoppført bolig

dagmulktdagboter-ved-forsinket-overtakelse-av-nyoppfort-bolig

Oppføring av ny bolig reguleres av bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova § 18 gir forbrukere rett til å kreve dagmulkt ved forsinket overtakelse. Dette gjelder uavhengig av hva som er avtalt.

Dersom entreprenør ikke overholder den avtalte fristen for overtagelse, foreligger det forsinkelse og forbrukeren krav på dagmulkt, jf. bustadoppføringslova § 18 jf. § 10 første ledd.

Er ikke overtakelsesdato fastsatt, eller entreprenør har gitt en forventet overtakelsesdato eller brukt begreper som «tar sikre på» osv. fremgår det av rettspraksis at det skal mye til før det foreligger forsinkelse dersom den forventede overtakelsesdatoen oversittes. Entreprenør kan imidlertid bli skyldig dagmulkt i disse tilfellene dersom arbeidet ikke har hatt rimelig fremdrift eller det har skjedd unødige avbrudd i arbeidet, jf. bustadoppføringslova § 10 tredje ledd.

Hvis entreprenør har krav på fristforlengelse etter bustadoppføringslova § 11 vil forbruker likevel ikke har krav på dagmulkt, jf. § 18. Entreprenør vil ha krav på tilleggsfrist dersom arbeidet blir forsinket på grunn av en hindring utenfor entreprenørens kontroll, og det ikke er rimelig å vente at entreprenøren kunne ha regnet med hindringen på avtaletiden, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgene av, jf. bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c. Dette kalles kontrollansvarsregelen. Alle fire vilkårene må være oppfylt for at entreprenøren skal ha krav på tilleggsfrist

I tillegg er det et krav om at entreprenør varsler om krav om tilleggsfrist uten ugrunnet opphold, jf. bustadoppføringslova § 11 fjerde ledd. Entreprenør skal gi varsel selv om han ikke enda vet hvor lang tilleggsfrist han vil kreve. Varslet ikke entreprenør uten ugrunnet opphold mister han uansett muligheten til å kreve tilleggsfrist.

Dagbøter kan ikke kreves i mer enn 100 dager, og skal være minimum 0,75 promille av kontraktssummen der avtalen omhandler eiendomsrett til grunnen, og minimum 1 promille av kontraktssummen i andre tilfeller.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *