Kategori: Tomtefeste

  • Festekontrakt ved tomtefeste

    Feste av tomt (eller leie av tomt) reguleres av tomtefesteloven. Når man skal feste en tomt eller feste bort en tomt er det viktig at man har en god kontrakt som viser hva som er avtale mellom partene. En skriftlig festekontrakt gjør det enklere å bevise hva partene har avtalt, og dette gjør også at…

  • Innløsning av festet tomt – festers innløsningsrett

    I det følgende skal vi omtale festers innløsningsrett etter tomtefesteloven. Vi fokuserer her på festeavtaler til bolig- og fritidshus. Hvem som har rett til innløsning Hovedregelen om festers innløsningsrett finner vi i tomtefesteloven § 32.