Kategori: Pengekrav

  • Utleggstrekk i lønn

    De aller fleste betaler restskatten ved forfall. Kemnerkontoret har ansvaret for innkreving av både personlige og upersonlige skattytere når det gjelder forskuddstrekk arbeidsgiveravgift forskuddskatt restskatt