Kategori: Diverse

  • Fri rettshjelp

    Dersom du har dårlig økonomi og har behov for juridisk bistand, kan du i visse tilfeller ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine kostnader til juridisk bistand fra advokat, samt at du kan ha krav på dekning av kostnader til å føre en sak i rettssystemet. Retten til fri rettshjelp…