Kan vi be naboen fjerne store trær som er plagsomme?

Spørsmål: Naboen vår har noen store trær som står nærme vår grense. Vi synes disse er plagsomme fordi de gir tomten vår mye sol. Vi ønsker å be naboen beskjære eller fjerne trærne, men er usikker på hvordan vi går frem. Hva sier loven om dette?

Svar: Trær reguleres av naboloven, og i deres forbindelse er det lovens § 3 som er aktuell grunnet trærnes avstand til grensen:

Bestemmelsen legger opp til flere vurderinger.

Den første vurderingen er hvorvidt de aktuelle trærne er til skade eller særlig ulempe for naboen. Disse kan være av både økonomisk karakter og ikke-økonomisk karakter.

Skade må være noe påviselig. For eksempel gjør skygge fra trærne at planer og vekster på egent tomt ikke får nok næring eller nok lys og dør. Ulempe kan være så mangt, men den må være kvalifisert. Trærne må være en særlig ulempe for dere, altså en ulempe som er mer enn bagatellmessig. Trær som skygger for utsikt eller sol er blant de vanligste Også nedfall oppleves ofte som sjenerende, men det kreves nok at det er snakk om mye løvnedfall. Det finnes også et tilfelle der en treeier måtte felle trær fordi barna var allergiske mot trærne.

Dersom det kan konstateres at en skade eller særlig ulempe foreligger, skal treet beskjæres eller fjernes med mindre det er nevneverdig om å gjøre for treets eier å ha det stående. Det skal ikke så mye til før «nevneverdig» er oppfylt, men det er en forutsetning at trærne har en nytteverdi for naboen. Det kan være estetisk verdi eller følelsesmessig verdi, eller trærne kan beskytte mot innsyn eller vind. Vurderingen skal være objektiv, slik at det ikke er avgjørende hva den aktuelle eier selv mener.

Dersom det er nevneverdig om å gjøre for eieren av treet å beholde det, kan ikke reglen anvendes, uansett hvor stor ulempen er for naboen. Da må man benytte den generelle bestemmelsen i § 2, og foreta de vurderinger som følger av den bestemmelsen.

Blir dere ikke enige med naboen vil dere i det lengste måtte gå til forliksrådet og eventuelt tingretten for å kreve trærne fjernet med hjemmel i naboloven. Dette er potensielt både kostbart og innebærer risiko. Det er derfor ikke uvanlig at partene kommer frem til en minnelig løsning der en nabo f.eks. aksepterer kutting mot at den andre bærer kostnadene.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *