Ansvar for trampoliner på fellesareal i et sameie

Spørsmål: Hei! Jeg sitter i styret i et seksjonert sameie der en av sameierne ønsker å plassere en trampoline på en del av fellesarealet. Styret ønsker å godkjenne dette, men lurer på om vi kan bli holdt ansvarlig dersom noen skader seg ved bruk av trampolinen? Kan vi fraskrive oss ansvar dersom vi godkjenner plasseringen?

Svar: Styret i et seksjonert sameie står i utgangspunktet fritt til å godkjenne eller ikke godkjenne plassering av trampoline på sameiets fellesareal.

Vedrørende trampoliner bør styret imidlertid være klar over er at ulike lovverk stiller krav til kontroll og bruk av lekeprodukter. Det føler blant annet av produktkontrolloven § 3 at den som innfører eller bruker et produkt som kan medføre helseskade, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike helseskader.

Styret i et sameie har ansvaret for forvaltningen av sameiets fellesareal, og der styret godkjenner plassering av en trampoline på slikt areal får styret også et ansvar for sikring og bruk av trampolinen.

At styret fraskriver seg ansvar overfor den enkelte sameier mener vi har liten juridisk betydning i denne sammenheng. Ansvarsfraskrivelser har generelt liten vekt i norsk erstatningsrett, og dersom en utenforstående skader seg på trampolinen mener vi at styret tross en ansvarsfraskrivelse nok likevel kan bli erstatningsansvarlig dersom de ikke har sørget for at trampolinen er trygt plassert og at den er sikker å bruke.

Dersom styret i deres tilfelle skal godkjenne plassering av trampolinen på fellesareal så mener vi derfor at dere også bør være klar over dette ansvaret, og sørge for at det etablere tilfredsstillende kontrollrutiner for både sikring, bruk og vedlikehold av trampolinen.

Det er også greit å være klar over at styret normalt har en ansvarsforsikring som del av sameiets felles bygningsforsikring. Dette bør styret undersøke nærmere med forsikringsselskapet sitt, da en slik forsikring kan begrense styrets ansvar økonomisk dersom noen skulle skade seg på trampolinen.

Trampoline på sameiets fellesareal kan være et hyggelig sosialt tiltak for sameiet, men det er likevel viktig at styret setter seg inn i regelverk og bestemmelser som gjelder slik plassering av lekeutstyr som alle i prinsippet har tilgang til.

Når det gjelder spørsmål om plassering av trampoline i borettslag, vil vurderingen over i stor grad bli den samme. Også i borettslag vil styret kunne få ansvar ved skader ved bruk av trampoline som er plassert på fellesareal.

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *