Måned: februar 2024

  • Er det lov med aldersgrenser i borettslag og sameier?

    I borettslag og sameier er spørsmålet om aldersgrenser for kjøp og boforhold et tema som kan skape debatt og bekymringer blant potensielle kjøpere og samfunnet generelt. Noen steder har valgt å innføre alderskrav for å kunne bo der, for eksempel at beboerne må være over en viss alder, vanligvis definert som senioralder. Men er dette…