Måned: februar 2013

  • Eierseksjoner – hvilke regler gjelder for selveierleiligheter?

    Hvis du kjøper deg en eierseksjonsleilighet (også kalt selveierleilighet), betyr det at du kjøper en sameieandel til hele tomten og bygningen. I tillegg har du enerett til bruk av hele leiligheten. Eierseksjonsloven regulerer forholdet mellom sameierne i et eierseksjonssameie. Det er ikke mulig å avtale andre sameieformer for fast eiendom enn det som følger av…

  • Borettslag – hvilke regler gjelder?

    Når du eier en borettslagsleilighet eller andelsleilighet, innebærer det at du har bruksrett til en leilighet i et borettslag. Bruksretten kombineres med at du betaler et innskudd til borettslaget. Et borettslag kan enten være tilknyttet et boligbyggelag, f.eks. OBOS eller USBL, eller det kan være frittstående. Reglene for borettslag og boligbyggelag finner man i lov…